Počet záznamů: 1  

Computational simulation of human voice using aeroelastic model of the vocal folds and FE model of the vocal tract

 1. 1.
  0103610 - UT-L 20040116 RIV CZ eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Horáček, Jaromír - Šidlof, Petr - Švec, J. G. - Griffond-Boitier, F.
  Computational simulation of human voice using aeroelastic model of the vocal folds and FE model of the vocal tract.
  [Počítačová simulace lidského hlasu s využitím aeroelastického modelu hlasivek a MKP modelu vokálního traktu člověka.]
  Výpočtová mechanika 2004 : sborník. Vol. I. Plzeň: Ústav termomechaniky AV ČR, 2004 - (Wimmr, J.), s. 153-162. ISBN 80-7043-314-0.
  [Computational mechanics 2004 /20./. Nečtiny (CZ), 08.11.2004-10.11.2004]
  Grant CEP: GA ČR GA106/04/1025
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2076919
  Klíčová slova: human voice biomechanics * self-sustained vibrations * vibroacoustics
  Kód oboru RIV: BI - Akustika a kmity

  The developed finite element (FE) model of real male vocal tract that corresponds to the Czech vowel /a/ is used for numerical simulation of phonation. The FE model was designed from the magnetic resonance images (MRI) of the subject during phonation. The acoustic signals for the vowel /a/ are simulated using the transient analysis of the FE model in time domain. For excitation of the acoustic supraglottal spaces the intraglottal pressure generated by the aeroelastic model of vocal folds self-oscillations is used. The frequency and time response functions are calculated in front of the mouth.

  K numerickým simulacím fonace byl použit dříve vyvinutý konečnoprvkový (MKP) model skutečného mužského vokálního traktu odpovídající české samohlásce /a/. Model byl získán transformací dat z magnetické rezonance pořízených během fonace subjektu. Akustické signály jsou simulovány s využitím přechodové MKP analýzy v časové oblasti. Pro buzení akustických supraglotických prostor je použit mezihlasivkový akustický tlak generovaný aeroelastickým modelem samobuzeného kmitání hlasivek. Frekvenční a časové odezvy jsou počítány před ústy člověka.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0010917

   
   
Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.