Počet záznamů: 1  

Fundamental dynamic characteristics of human skull : Part II - Measurement and FE modeling of stress wave propagation after impact loading

 1. 1.
  0103598 - UT-L 20040104 RIV CZ eng J - Článek v odborném periodiku
  Horáček, Jaromír - Trnka, Jan - Pešek, Luděk - Veselý, Eduard
  Fundamental dynamic characteristics of human skull : Part II - Measurement and FE modeling of stress wave propagation after impact loading.
  [Dynamické vlastnosti lebky člověka: část 2 - měření a konečnoprvkové modelování šíření napěťových vln po rázovém zatížení.]
  Engineering Mechanics = Inženýrská mechanika. Roč. 11, č. 3 (2004), s. 177-190. ISSN 1210-2717
  Grant CEP: GA ČR GV106/98/K019
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2076919
  Klíčová slova: biomechanics of human head * bone conduction * skull FE model
  Kód oboru RIV: BI - Akustika a kmity

  Experimental results for the stress wave propagation in the human skull obtained by the laserinterferometry and double pulse holointerferometry measurements after impact loading are presented for dry and non-dry skull. The influence of the soft brain tissues was approximately modelled by especially prepared gelatine. The 3D FE model of the human skull developed from the CT scanning was used for transient analysis. The results of the calculations are qualitatively compared with the measurements.

  V článku jsou publikovány experimentální výsledky pro šíření napěťových vln v lidské lebce. Vlnové jevy po rázovém zatížení lebky byly sledovány metodami laserové interferometrie a dvoupulsní holointerferometrie. Modelován byl i vliv měkkých mozkových tkání. Konečnoprvkový 3D model, vytvořený ze snímků CT, byl použit pro modelování vlnových procesů přechodovou analýzou a získané výsledky porovnány s experimentem.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0010905

   
   
Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.