Počet záznamů: 1  

Age- and Sex-Dependent Laterality of Rat Hippocampal Cholinergic System in Relation to Animal Models of Neurodevelopmental and Neurodegenerative Disorders

 1. 1.
  0103314 - UIVT-O 20040055 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Krištofíková, Z. - Šťastný, F. - Bubeníková, V. - Druga, R. - Klaschka, Jan - Španiel, F.
  Age- and Sex-Dependent Laterality of Rat Hippocampal Cholinergic System in Relation to Animal Models of Neurodevelopmental and Neurodegenerative Disorders.
  [Lateralita cholinergního systému v hipokampu potkana a její závislost na věku a pohlaví, relace k animálním modelům neurovývojových a neurodegenerativních onemocnění.]
  Neurochemical Research. Roč. 29, č. 4 (2004), s. 671-680. ISSN 0364-3190. E-ISSN 1573-6903
  Grant CEP: GA MZd NF6031
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z1030915
  Klíčová slova: laterality * cholinergic * excitotoxic * rat model * schizophrenia * Alzheimer disease
  Kód oboru RIV: BB - Aplikovaná statistika, operační výzkum
  Impakt faktor: 2.218, rok: 2004

  Functional left/right lateralization of the high-affinity choline uptake system was found in the hippocampi of Wistar male rats. Neurodevelopmental hypothesis of schizophrenia was evaluated via bilateral intracerebroventricular application of quinolinic acid to immature pups. The acid impaired the hippocampal cholinergic system of adolescent male and female rats and reversed lateralization of male brains. Our results demonstrate a symmetrical drop in the number of choline carriers of lesioned male rats but an asymmetrical decrease in the activity of remaing carriers, suggesting defects in processes of sexual brain differentiation. The data are discussed in relation to animal models of neurodevelopmental and neurodegenerative diseases.

  V hipokampech samce kmene Wistar byla nalezena funkční levo/pravá lateralizace systému vysokoafinitního uptaku cholinu. Neurovývojová hypotéza schizofrenie byla testována pomocí bilaterální intracerebroventrikulární aplikace chinolinové kyseliny nezralým mláďatům. Kyselina poškodila hipokampální cholinergní systém dospělých samců a samic a zvrátila lateralizaci mozku samců. Naše výsledky demonstrují symetrické snížení počtu transportérů cholinu u poškozených samců ale asymetrický pokles aktivity zbylých transportérů a signalizují tak defekty v procesech sexuální diferenciace mozku. Data jsou diskutována ve vztahu k animálním modelům neurovývojových a neurodegenerativních onemocnění.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0010625

   
   
Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.