Počet záznamů: 1  

Genetic Variants of Homocysteine Metabolizing Enzymes and the Risk of Coronary Artery Disease

 1. 1.
  0103308 - UIVT-O 20040049 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Janošíková, B. - Pavlíková, Markéta - Kocmanová, Dora - Vítová, D. - Veselá, K. - Krupková, L. - Kahleová, R. - Krijt, J. - Kraml, P. - Hyánek, J. - Zvárová, Jana - Anděl, M. - Kožich, V.
  Genetic Variants of Homocysteine Metabolizing Enzymes and the Risk of Coronary Artery Disease.
  [Genetické varianty homocysteinových metabolizujících enzymů a riziko onemocnění koronární tepny.]
  Molecular Genetics and Metabolism. Roč. 79, - (2003), s. 167-175. ISSN 1096-7192. E-ISSN 1096-7206
  Grant CEP: GA MZd NM26; GA MZd NM6548
  Klíčová slova: coronary disease * risk factors * genes * homocysteine * metabolism
  Kód oboru RIV: BB - Aplikovaná statistika, operační výzkum
  Impakt faktor: 2.038, rok: 2003

  We modeled by regression analysis the effect of 11 variants in the methionine cycle upon CAD manifestation in 591 controls and 278 CAD patients. Among the examined variants only the carriership for the c.844ins68 in the cystathionine beta-synthase (CBS) gene was associated with a significantly lowered risk of CAD. Healthy carriers of the c.844ins68 variant exhibited, compared to the with type controls, significantly higher postload ratios of blood S-adenosylmethionine to S-adenosylhomocysteine and of plasma total cysteine to homocysteine.

  Pomocí regresní analýzy jsme modelovali účinek 11 variant methioninového cyklu na manifestaci CAD u 591 kontrol a 278 CAD pacientů. Mezi zkoumanými variantami byly spojeni pouze nositelé c.844ins68 genu cystathionin beta-syntázy (CBS) s významně sníženým rizikem CAD. Zdraví nositelé varianty c.844ins68 v porovnání s kontrolami, mají významně vyšší poměry krevního S-adenosylmethioninu k S-adenosylhomocysteinu a celkového plazmového cysteinu k
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0010619

   
   
Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.