Počet záznamů: 1  

Comparison of preformance between hybrid and water vortex stabilized electric arcs

 1. 1.
  0103259 - UFP-V 20040128 RIV CZ eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Jeništa, Jiří - Bartlová, M. - Aubrecht, V.
  Comparison of preformance between hybrid and water vortex stabilized electric arcs.
  [Porovnání vlastností obloukových výbojů s hybridní a vodní vírovou stabilizovací.]
  New Trends in Physics(NTF 2004). Brno: Department of Physics FEEC, Brno University of Technology, 2004 - (Štrunc, M.; Dobis, P.), s. 178-181. ISBN 80-7355-024-5.
  [New Trends in Physics (NTF 2004). Brno (CZ), 11.11.2004-12.11.2004]
  Grant CEP: GA ČR GA202/02/1027
  Klíčová slova: arc, hybrid stabilization, water vortex stabilization
  Kód oboru RIV: BL - Fyzika plazmatu a výboje v plynech

  The paper deals with numerical modeling of the plasma torch electric arcs with water vortex stabilization and combined stabilization of arc by argon flow and water vortex. The axisymmetric model includes the arc discharge area between the near-cathode region and the outlet nozzle of the plasma torch. Thermal, electrical and fluid-dynamic characteristics as well as power losses of such arc has been studied for the range of currents 150-500 A. It was proved that addition of argon increases the plasma velocity but does not influence substantially the plasma temperature. The energy losses transferred radially from the arc by conduction and radiation range from 65 to 30 % of the input power. The amount of reabsorbed radiation, calculated by the partial characteristics method, divided to the total divergence of radiation flux is 35-26 % for hybrid torch and 25-16 % for water torch. The calculated velocities and temperatures show good agreement with experiments.

  Práce se zabývá numerickým modelováním elektrických obloukových výbojů s vodní vírovou stabilizací a s kombinovanou stabilizací výboje proděním argonu a vodním vírem. Osově symetrický model zahrnuje výbojovou oblast mezi katodovou oblastí a výstupní tryskou plazmového výboje. Tepelné, elektrické a fluidně-dynamické charakteristiky, a také výkonové ztráty tohoto výboje jsou studovány pro proudy 150-500 A. Ukázalo se, že přidáním argonu se zvyšuje rychlost plazmatu, ale není prakticky ovlivněna jeho teplota. Radiální energetické ztráty kondukcí a zářením činí 65 až 30 % příkonu. Množství reabsorbovaného záření, počítané metodou parciálních charakteristik, normované na divergenci radiačního toku, činí 35-26 % pro hybridní výboj a 25-16 % pro vodní výboj. Vypočtené rychlosti a teploty dobře souhlasí s experimenty.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0010571

   
   
Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.