Počet záznamů: 1  

Non-linear free streaming in Vlasov plasma

 1. 1.
  0103247 - UFP-V 20040116 RIV CZ eng J - Článek v odborném periodiku
  Sedláček, Zdeněk
  Non-linear free streaming in Vlasov plasma.
  [Volné nelineární proudění ve Vlasovově plazmatu.]
  Czechoslovak Journal of Physics. Roč. 54, suppl.C (2004), C82-C88. ISSN 0011-4626.
  [Symposium on Plasma Physics and Technology/21th./. Prague, 14.06.2004-17.06.2004]
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2043910
  Klíčová slova: plasma oscillations * Vlasov equation
  Kód oboru RIV: BL - Fyzika plazmatu a výboje v plynech
  Impakt faktor: 0.292, rok: 2004

  On the basis of a fully non-linear numerical solution of the Vlasov-Poisson equation we demonstrate that in the Fourier transformed velocity space the free streaming is a non-linear multimode phenomenon.In the transformed space the oscillatory part of the disturbance(plasma oscillations) is uncoupled from its free streaming part(the one that in the linearized treatment escapes into inf.

  Na základě plně nelineárního numerického řešení Vlasovovy - Poissonovy rovnice jsme ukázali, že ve furierovsky transformovaném rychlostním prostoru je volné proudění nelineární multimodový jev. V transformovaném prostoru je oscilující část poruchy (plazmové oscilace) odpojena od své volné proudící části (část, která při lineárním přiblížení směřuje do nekonečna), zatímco volná proudící část je pevně spojena s oscilacemi plazmatu. Vykonává složitý pohyb ve furierovsky transformované fázi spojené s disperzí.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0000124

   
   
Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.