Počet záznamů: 1  

Littoral 0+ fish assemblages in three reservoirs of the Nové Mlýny dam (Czech Republic)

 1. 1.
  0103181 - UBO-W 20040115 RIV CZ eng J - Článek v odborném periodiku
  Jurajda, Pavel - Regenda, J.
  Littoral 0+ fish assemblages in three reservoirs of the Nové Mlýny dam (Czech Republic).
  [Litorální společenstvo 0+ juvenilních ryb ve třech nádržích vodního díla Nové Mlýny (Česká republika).]
  Czech Journal of Animal Science. Roč. 49, č. 10 (2004), s. 450-457. ISSN 1212-1819. E-ISSN 1805-9309
  Grant CEP: GA AV ČR IAB6093106; GA AV ČR IAA6087503
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z6093917
  Klíčová slova: YOY * inshore assemblages * River Dyje
  Kód oboru RIV: EG - Zoologie
  Impakt faktor: 0.227, rok: 2004
  http://www.cazv.cz/attachments/5-Jurajda.pdf

  A synchronous study of 0+ juvenile fish in three lowland reservoirs (Mušov, Vistonice, Nové Mlýny) of the Nové Mlýny dam (Czech Republic) was conducted in July 1997. Fish were sampled by fry beach seine and backpack electro fishing gear at 32 sites in three types of inshore habitats: concrete stepped embankment, stony rip-rap and sandy-gravel beach. In total, we registered 0+ juvenile fish of 17 species and one hybrid. The most common species was bleak Alburnus alburnus (62.7%), followed by roach Rutilus rutilus (12.8%), ide Leuciscus idus (6.2%) and asp Aspius aspius (5.5%). More than 53% of 0+ fish samples were caught in beach sites, 43% in rip-rap sites and only 3.4% in concrete embankment. The littoral assemblages of 0+ fish differed between the three adjacent reservoirs and also between the shoreline types.

  V červenci 1997 proběhl synchronní průzkum 0+ juvenilního společenstva ryb ve třech nížinných nádržích (Mušov, Věstonice, Nové Mlýny) vodního díla Nové Mlýny (Česká republika). Ryby byly odlovovány plůdkovou zátahovou sítí a bateriovým rybolovným agregátem na 32 lokalitách podél třech typů břehové linie: betonové schody, kamenný zához a štěrkopísčitá pláž. Celkově jsme dokumentovali výskyt plůdku 17 druhů ryb a jednoho hybrida. Dominantními druhy byli ouklej, Alburnus alburnus (62.7%), následovaná ploticí, Rutilus rutilus (12.8%), jesenem, Leuciscus idus (6.2%) a bolenem, Aspius aspius (5.5%). Více než 53% 0+ ryb bylo odloveno na plážovém typu břehové linie, 43% podél kamenného záhozu a pouze 3.4% na betonových schodech. Litorální společenstvo plůdku se lišilo mezi třemi sousedícími nádržemi a také mezi třemi typy břehové linie.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0010508

   
   
Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.