Počet záznamů: 1  

Kvalita potravní nabídky jako příčina vertikálních migrací jelena v horském prostředí

 1. 1.
  0103165 - UBO-W 20040077 RIV SK cze J - Článek v odborném periodiku
  Kamler, Jiří - Homolka, Miloslav
  Kvalita potravní nabídky jako příčina vertikálních migrací jelena v horském prostředí.
  [Food resources richness: cause of vertical migration of red deer in mountain area.]
  Folia venatoria. Roč. 33, - (2003), s. 21-26
  Grant CEP: GA AV ČR IBS6093003; GA ČR GA206/99/D053
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z6093917
  Klíčová slova: red deer * seasonal migrations * diet quality
  Kód oboru RIV: GK - Lesnictví

  V předložené práci analyzujeme kvalitu přijímané potravy jelena v oblasti subalpínských luk a v níže položených partiích jako možnou příčinu sezónních migrací. V potravě jelena v nejvyšších polohách po celý rok převažovaly traviny. Jejich objem významně poklesl pod 90% jen v zimě, kdy byl menší než v ostatních obdobích. V nižších polohách byly nejvýznamnější složkou potravy jelena na jaře a na podzim traviny, v létě byl nejvíce zastoupen Rubus idaeus. Kvalita potravy v oblasti hřebenů byla na jaře vyšší než v nižších polohách, v létě a na podzim již byla horší, v zimě se na obou lokalitách významně nelišila.

  We studied botanical composition and quality of red deer diet in the Jeseníky Mts. During winter, majority of the red deer population concentrated in the areas under 1000 m a.s.l. and in spring they moved to summit areas. In the highest locations grasses prevailed in the diet of red deer during the whole year. Their volume decreased significantly under 90% in winter only, when it was lower than in other seasons (P<0.001). In lower locations, the most important part of red deer diet during spring and autumn formed grasses, in summer it was raspberry. Diet of red deer in spring was of better quality in the highest locations than in the lower located areas (P<0.05), in summer and autumn it was worse (P<0.01) and in winter it did not differ (P<0.05). The supply of grasses of better quality and in limitless quantity available in summit areas at the beginning of the vegetation season was the crucial motivation for migration of the majority of red deer population to the summits.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0010492

   
   
Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.