Počet záznamů: 1  

Are blackcaps current winners in the evolutionary struggle against the common cuckoo?

 1. 1.
  0103158 - UBO-W 20040065 RIV JP eng J - Článek v odborném periodiku
  Honza, Marcel - Procházka, Petr - Stokke, B. G. - Moksnes, A. - Roskaft, E. - Čapek Jr., Miroslav - Mrlík, Vojtěch
  Are blackcaps current winners in the evolutionary struggle against the common cuckoo?
  [Jsou pěnice černohlavé současnými vítězi v evolučním zápasu s kukačkou obecnou?]
  Journal of Ethology. Roč. 22, č. 2 (2004), s. 175-180. ISSN 0289-0771. E-ISSN 1439-5444
  Grant CEP: GA ČR GA206/00/P046; GA AV ČR IAA6093203
  Grant ostatní: Research Council of Norway(NO) 125805/410
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z6093917
  Klíčová slova: brood parasitism * Cuculus canorus * Sylvia atricapilla
  Kód oboru RIV: EG - Zoologie
  Impakt faktor: 0.578, rok: 2004
  http://www.springerlink.com/content/eub3rprkmn2v7nl9/fulltext.pdf

  Blackcaps Sylvia atricapilla reject artificial cuckoo eggs, and their eggs vary little in appearance within clutches, whereas among clutches eggs vary considerably. Low variation within clutches facilitates discrimination of parasitic eggs, whereas high variation among clutches makes it harder for the cuckoo to mimic the eggs of a certain host species. These traits have most probably evolved as counteradaptations against brood parasitism by the common cuckoo Cuculus canorus, even though blackcaps are not regularly parasitised today. In this study, we investigated how fine-tuned the rejection of parasitic eggs is in this species by introducing three types of eggs into their nests: a real non-mimetic egg the approximate size of a cuckoo egg, an artificial mimetic egg the size of a cuckoo egg and a real conspecific egg.

  Pěnice černohlavé Sylvia atricapilla odmítají umělá kukaččí vejce a jejich vejce se vzhledově málo liší uvnitř snůšek, zatímco mezisnůšková variabilita je značná. Nízká vnitrosnůšková variabilita usnadňuje diskriminaci parazitických vajec, zatímco vysoká variabilita mezi snůškami znesnadňuje kukačce napodobit vejce konkrétního ptačího druhu. Tyto vlastnosti se pravděpodobně vyvinuly jako protiadaptace k hnízdnímu parazitismu kukačky, i když v současné době pěnice černohlavé nejsou pravidelně parazitovány. V této studii jsme zkoumali, jak dokonalé je odmítání parazitických vajec pěnicemi, když jim do hnízd podložíme tři typy vajec: skutečné nemimetické vejce přibližné velikosti vejce kukačky, umělé mimetické vejce velikosti kukačky a opravdové konspecifické vejce.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0010485

   
   
Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.