Počet záznamů: 1  

The hydrogen bonds between Arg423 and Glu472 and other key residues, Asp443, Ser477, and Pro489, are responsible for the formation and a different positioning of TNP-ATP and ATP within the nucleotide-binding site of Na(+)/K(+)-ATPase

 1. 1.
  0103114 - FGU-C 20040128 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Lánský, Zdeněk - Kubala, Martin - Ettrich, Rüdiger - Kutý, Michal - Plášek, J. - Teisinger, Jan - Schoner, W. - Amler, Evžen
  The hydrogen bonds between Arg423 and Glu472 and other key residues, Asp443, Ser477, and Pro489, are responsible for the formation and a different positioning of TNP-ATP and ATP within the nucleotide-binding site of Na(+)/K(+)-ATPase.
  [Vodíková vazba mezi Arg423 a Glu472 a také další rezidua Asp442, Ser477 a Pro489 hrají klíčovou roli při formaci a rozdílném umístění TNP-ATP a ATP do vazebné kapsy Na(+)/K(+)-ATPázy.]
  Biochemistry. Roč. 43, č. 26 (2004), s. 8303-8311. ISSN 0006-2960
  Grant CEP: GA MŠk LN00A141; GA ČR GP206/03/D082; GA ČR GA309/02/1479; GA ČR GD305/03/H148
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z5011922; CEZ:MSM 113100001; CEZ:MSM 111300002
  Klíčová slova: sodium pump * ATP-binding site * TNP-ATP
  Kód oboru RIV: CE - Biochemie
  Impakt faktor: 4.008, rok: 2004

  Fluorescence technique characterizes residues involved in the ATP-binding to the sodium pump. It reveals that the hydrogen bond between Arg423 and Glu472 is essential for the connection of two opposite halves of the nucleotide-binding site

  Fluorescenční technika charakterizuje rezidua, která hrají roli při vazbě ATP na sodnou pumpu. Ukazuje se, že vodíková vazba mezi Arg423 a Glu472 je nezbytná pro spojení dvou protilehlých částí vazebné kapsy
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0010446

   
   

Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.