Počet záznamů: 1  

Mitochondrial uncoupling proteins - facts and fantasies

 1. 1.
  0103105 - FGU-C 20040083 RIV CZ eng J - Článek v odborném periodiku
  Ježek, Petr - Žáčková, Markéta - Růžička, Michal - Škobisová, Eva - Jabůrek, Martin
  Mitochondrial uncoupling proteins - facts and fantasies.
  [Mitochondriální odpřahující proteiny - fakta a fantazie.]
  Physiological Research. Roč. 53, Suppl. 1 (2004), S199-S211. ISSN 0862-8408. E-ISSN 1802-9973
  Grant CEP: GA AV ČR IAA5011106; GA ČR GA301/02/1215; GA ČR GP301/01/P084
  Grant ostatní: NIH(US) TW01487
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z5011922
  Klíčová slova: mitochondria * uncoupling proteins * fatty acids
  Kód oboru RIV: CE - Biochemie
  Impakt faktor: 1.140, rok: 2004

  We describe the basic facts and a contribution of our group to the area of the research on mitochondrial uncoupling proteins (UCPs). We discuss the assumption that due to their low abundance the novel mitochondrial uncoupling proteins can provide only a mild uncoupling, i.e. can decrease the proton motive force by several mV only. The phylogenesis of all UCPs, estimated UCP2 content in several tissues, and details of UCP2 activation are described on the basis of our experiments

  Popisujeme základní fakta a příspěvek naší skupiny v oblasti výzkumu mitochondriálních odpřahujících proteinů (UCPs). Diskutujeme předpoklad, že z důvodu jejich nízkého zastoupení, nově objevené mitochondriální odpřahující proteiny mohou způsobit pouze mírné odpřažení, tj. snížit protonmotivní sílu jen o několik mV. Fylogeneze všech UCPs, odhadnutý obsah UCP2 v několika tkáních, a detaily aktivace UCP2 jsou popsány na základě našich pokusů
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0010437

   
   
Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.