Počet záznamů: 1  

The role of dorsal columns pathway in visceral pain

 1. 1.
  0103083 - FGU-C 20040092 RIV CZ eng J - Článek v odborném periodiku
  Paleček, Jiří
  The role of dorsal columns pathway in visceral pain.
  [Úloha zadních provazců míšních pro viscerální bolest.]
  Physiological Research. Roč. 53, Suppl. 1 (2004), s. S125-S130. ISSN 0862-8408. E-ISSN 1802-9973
  Grant CEP: GA ČR GA309/03/0752
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z5011922
  Klíčová slova: dorsal columns * myelotomy * cancer pain
  Kód oboru RIV: ED - Fyziologie
  Impakt faktor: 1.140, rok: 2004

  Behavioral, electrophysiological and immunohistochemical methods used under experimental situations in animals showed that DC lesion lead to decreased activation of thalamic and gracile neurons by visceral stimuli, suppressed inhibition of exploratory activity induced by visceral noxious stimulation and prevented potentiation of visceromotor reflex evoked by colorectal distention under inflammatory conditions. Wjereas the surgical lesion of the DC tract has proven to be clinically successful, a pharmacological approach would be a better strategy to block this pathway and thus to improve visceral pain conditions under less dramatic circumstances than cancer pain. Our finding that PSDC neurons start to express receptors for substance P after colon inflammation suggests new targets for the development of pharmacological strategies for the control of visceral pain

  Behaviorální, elektrofyziologické a imunohistologické metody ukázaly za experimentálních situací u zvířat, že léze DC vede ke snížení aktivace thalamických a neuronů n. gracilis viscerálními podněty, ke snížení inhibice exploratorní aktivity navozené bolestivou viscerální stimulací a zabránila potenciaci visceromotorických reflexů vyvolaných kolorektální distenzí při zánětu. Zatímco chirurgická léze DC dráhy se ukázala jako klinicky úspěšný zákrok, farmakologický přístup by byl lepší strategií pro blokádu této dráhy a mohl by tak vést ke zlepšení léčby viscerální bolesti i za méně dramatických okolností než u nádorových onemocnění. Naše výsledky, které ukázaly, že PSDC neurony začínají exprimovat receptory pro substanci P po zánětu kolon, naznačují nové možné cíle pro farmakoterapii viscerální bolesti
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0010415

   
   

Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.