Počet záznamů: 1  

The Alps as barrier to dispersal in cold-adapted freshwater fishes? Phylogeographic history and taxonomic status of the bullhead in the Adriatic freshwater drainage

 1. 1.
  0102940 - UZFG-Y 20043096 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Šlechtová, Vendula - Bohlen, Jörg - Freyhof, J. - Persat, H. - Delmastro, G. B.
  The Alps as barrier to dispersal in cold-adapted freshwater fishes? Phylogeographic history and taxonomic status of the bullhead in the Adriatic freshwater drainage.
  [Alpy jakožto migrační bariéra v šíření chladnomilných sladkovodních ryb? Fylogeografie a taxonomický status vranek v povodí Jaderského moře.]
  Molecular Phylogenetics and Evolution. Roč. 33, - (2004), s. 225-239. ISSN 1055-7903. E-ISSN 1095-9513
  Grant CEP: GA AV ČR IBS5045111
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z5045916
  Klíčová slova: pleistocene glaciation * mountains * barriers
  Kód oboru RIV: ED - Fyziologie
  Impakt faktor: 4.213, rok: 2004

  The freshwater faunas of the Italian peninsula are isolated from the rest of Europe by the geographic barrier of the Alps and consequently have developed many endemic forms and contain few non-endemic species. One of the case where the situation is not clear is the problem of freshwater fish populations of the genus Cottus. There are two hypetheses against each other: one stands for endemic species Cottus ferrugineus, while the other says that the Cottus populations in Italian peninsula are recent invadors from the adjacent drainages and hence belong to the widespread Cottus gobio. To test these two hypotheses against each other, we studied the origin and phylogenetic relationships of bullheads, cold adapted freshwater fishes of the genus Cottus, from both sides of the Alps and Dinaric Mountains.

  Sladkovodní fauna Apeninského poloostrova je od ostatních částí Evropy izolována geografickou bariérou, jež představuje pohoří Alp. Následkem toho, se ve zdejší oblasti vyvinulo mnoho endemických forem, kdežto neendemickych druhů se zde vyskytuje jen několik málo. V případě vranek rodu Cottus, stály proti sobě dva kontroverzní názory, jeden podporující hypotézu endemického druhu Cottus ferrugineus a druhý, který tvrdil, že se jedná o recentního imigranta z přilehlých Evropských povodí, tedy o v Evropě běžný druh Cottus gobio. Připustíme-li tuto variantu, pak musíme předpokládat, že Cottus gobio invadoval do řek Apeninského systému přes bariéru Alp, jedno z nejvyšších rozvodí v Evropě. Tyto dvě hypotézy jsme testovali pomocí molekulárních markerů (control region mtDNA), které nám poskytly přehled genealogických vztahů populací vranek z Apeninského poloostrova a z přilahlých oblastí Evropy. Výsledky ukázaly, že populace říčních systémů Apeninského poloostrova jsou blízce příbuzné populacím Cottus gobio, že se tedy jedná o recentního imigranta a že Cottus gobio byl díky své adaptaci na chladné vysokohorské toky schopen v důsledku historických geologických procesů překonat nejvyšší migrační bariéru v Evropě.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0010277

   
   
Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.