Počet záznamů: 1  

The mammalian model for population studies of B chromosomes: the wood mouse (Apodemus)

 1. 1.
  0102903 - UZFG-Y 20043059 RIV CH eng J - Článek v odborném periodiku
  Wójcik, J. M. - Wójcik, A. M. - Macholán, Miloš - Piálek, Jaroslav - Zima, Jan
  The mammalian model for population studies of B chromosomes: the wood mouse (Apodemus).
  [Savčí model pro populační studie B chromozomů: myšice (Apodemus).]
  Cytogenetic and Genome Research. Roč. 106, 2-4 (2004), s. 264-270. ISSN 1424-8581. E-ISSN 1424-859X
  Grant CEP: GA AV ČR IAA645402; GA AV ČR KSK6005114
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z6093917
  Klíčová slova: Apodemus * cytochrome-B * molecular phylogeny
  Kód oboru RIV: EB - Genetika a molekulární biologie
  Impakt faktor: 1.341, rok: 2004

  The presence of B chromosomes was reported in six species of the genus Apodemus (A. peninsulae, A. agrarius, A. sylvaticus, A. flavicollis, A. mystacinus, A. argenteus). High frequencies of Bs were recorded particularly in A. peninsulae and A. flavicollis. The origin of Bs in Apodemus seems to be rather ancient, and it is possible that the supernumerary elements, and/or a tendency for their appearance, were inherited from the common ancestor of the extant species. We have not found any correlated changes between frequencies of Bs and the level of protein polymorphism and/or heterozygosity assessed in electrophoretic studies. No measurable effect of Bs on overall genetic variability was thus revealed in studied populations. The pattern of evolutionary dynamics of Bs can be distinctly different between geographical populations, and both the parasitic and the heterotic models can be applied to explain the maintenance of Bs in different populations

  Přítomnost B chromozomů (B´s) byla zjištěna u šesti druhů rodu Apodemus (A. peninsulae, A. agrarius, A. sylvaticus, A. flavicollis, A. mystacinus, A. argenteus). Vysoké frekvence B´s byly zjištěny především u A. peninsulae a A. flavicollis. Zdá se, že původ B´s je poměrně starobylý a je možné, že tyto přídatné elementy jsou dědictvím po společném předku současných druhů. Nenalezli jsme žádné korelované změny mezi frekvencí B´s a úrovní proteinového polymorfismu nebo heterozygotnosti odhadnuté elektroforetickými studiemi. U studovaných populací tak nebyl zjištěn žádný měřitelný účinek B´s na celkovou genetickou variabilitu. Charakter evoluční dynamiky B´s může být mezi geograficky odlišnými populacemi velmi rozdílný. Udržování B´s v různých populacích lze vysvětlit pomocí parazitického i heterotického modelu
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0010240

   
   

Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.