Počet záznamů: 1  

Crystallization of the novel flavodoxine-like protein, WrbA, - on the way to three-dimensional structure

 1. 1. 0102775 - UEK-B 20043085 RIV HU eng J - Článek v odborném periodiku
  Kutá-Smatanová, Ivana - Wolfová, J. - Grandori, R. - Chatterjee, N. - Carey, J.
  Crystallization of the novel flavodoxine-like protein, WrbA, - on the way to three-dimensional structure.
  [Krystalizace nového typu proteinu podobného flavodoxinům, WrbA, - směrem k 3D struktuře.]
  Acta Crystallographica Section A. A 60, - (2004), s. 159 ISSN 0108-7673.
  [European Crystallographic Meeting /22./. Budapešť, 26.08.2004-31.08.2004]
  Grant CEP: GA MŠk ME 640; GA MŠk LN00A141
  Grant ostatní:GA ÚV1 INT-03-09049
  Klíčová slova: Flavodoxine-like protein * WebA apoprotein * Standard and advanced crystallization techniques
  Kód oboru RIV: BO - Biofyzika
  Impakt faktor: 1.829, rok: 2004

  Tryptophan (W)- repressor binding protein A, WrbA identified as an E. coli stationary- phase protein was named for its reported effect on the interaction between tryptophan repressor and DNA [1]. Larer work [2] showed that this effect was non-specific,leaving the physiological role of WrbA unknown.

  Tryptophan (W) – protein vázající se na triptofonový represor A, (WrbA) byl identifikován ve stascionární fázi E coli - fáze proteinu byla pojmenována díky svým zaznamenaným účinkům na interakci mezi tryptophanovým represorem a DNA. Pozdější práce ukázala, že tento účinek nebyl specifický, a tudíž fyziologická role WrbA není známá.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0010112