Počet záznamů: 1  

Photosynthetic UV-B response of beech (Fagus sylvatica L.) samplings

 1. 1.
  0102773 - UEK-B 20043079 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
  Šprtová, Miroslava - Špunda, V. - Kalina, J. - Marek, Michal V.
  Photosynthetic UV-B response of beech (Fagus sylvatica L.) samplings.
  [Fotosyntetická odezva sazenic buku (Fagus sylvatica) k UV-B záření.]
  Photosynthetica. Roč. 41, č. 4 (2003), s. 533-543. ISSN 0300-3604. E-ISSN 1573-9058
  Grant CEP: GA MŠMT LN00A141; GA AV ČR IBS6087005
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z6087904
  Klíčová slova: carotenoids * chlorophyll a fluorescence * photosystem 2
  Kód oboru RIV: EH - Ekologie - společenstva
  Impakt faktor: 0.661, rok: 2003

  Cloned samplings of beech were exposed to enhanced UV-B irradiation (+25%)continuously over three growing seasons. Analysis of CO2 assimilation, variable chlorophyll a fluorescence, and pigment composition was performed in late summer of the growing season to evaluate the influence of long-term elevated UV-B irradiation. The resulta indicate a positive effect of 25% enhancement of UV-B radiation on photosynthetic characteristics, as well as on the capacity for utilisation of absorbed photons in PS2 photochemical reactions of beech leaves. Investigations of the gas-exchange parameters suggest that the UV-B stimulation is partially related to increased leaf thickness. The significantly higher retention of the deepoxidised xantophylls contributes to the increased resistance of PS2 in UV-B treated plants against photoinhibition.

  Klonované sazenice buku byly po tři vegetační sezóny vystaveny zvýšené UV-B radiaci. Ke konci třetí vegetační sezóny (pozdní léto) byla pro určení dlouhodobého vlivu zvýšené UV-B radiace provedena analýza asimilace CO2, variabilní fluorescence chlorofylu a a analýza pigmentů. 25% navýšení UV-B se projevilo pozitivně na parametrech fotosyntetické charakteristiky a rovněž bylo spojeno se stimulací fotochemické účinnosti PS2. Gazometrickou analýzou zjištěná stimulace fotosyntézy může souviset s nárůstem specifické listové hmotnosti a s tím spojenou větší tloušťkou listu. Podstatně vyšší udržení deepoxidovaného stavu xantofylů přispívá k vyšší odolnosti PS2 rostlin vystavených UV-B radiaci proti fotoinhibici.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0010110

   
   
Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.