Počet záznamů: 1  

Spectral differences of the functional crown parts and status of Norway spruce trees studied using remote sensing information

 1. 1. 0102763 - UEK-B 20043068 RIV SK eng J - Článek v odborném periodiku
  Malenovský, Zbyněk - Clevers, J G P W. - Arkima, H. - Kuosmanen, V. - Cudlín, Pavel - Polák, T.
  Spectral differences of the functional crown parts and status of Norway spruce trees studied using remote sensing information.
  [Spektrální rozdíly v produkční části koruny a stav asimilačních orgánů smrku ztepilého studovaný pomocí dat dálkového průzkumu Země.]
  Ekológia. Roč. 22, Suppl. 1 (2003), s. 207-210 ISSN 1335-342X.
  [Long Term Air Pollution Effect on Forest Ecosystems (International Meeting for Specialists in Air Pollution Effects on Forest Ecosystems)/20./. Zvolen, 30.08.2002-01.09.2002]
  Grant CEP: GA MŠk OK 389
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z6087904
  Klíčová slova: Norway spruce * stress response * remote sensing
  Kód oboru RIV: EH - Ekologie - společenstva
  Impakt faktor: 0.100, rok: 2003

  The article presents the results of the study using remote sensing information for evaluation and investigation (chlorophyll content and health-state) of the status of Norway spruce trees in Pyhäslami (Finland) by using hyperspectral, remote sensing image data.

  Práce představuje výsledky studia využití dat dálkového průzkumu Země pro zjištění stavu asimilačních orgánů smrku ztepilého v Pyhäslami (Finland). Výzkum byl zaměřen na testování možnosti využití kvantitativní analýzy obsahu chlorofylu pro odhad celkového zdravotního stavu porostů.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0010100