Počet záznamů: 1  

Efektivita využití vody porostu smrku ztepilého s různou hustotou v průběhu vegetační sezóny

 1. 1.
  0102752 - UEK-B 20043055 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Klimánková, Zdeňka - Pokorný, Radek
  Efektivita využití vody porostu smrku ztepilého s různou hustotou v průběhu vegetační sezóny.
  [Water use efficiency of spruce (Picea abies [L.] Karst) stands of different densities during the vegetation season.]
  Zpravodaj Beskydy. Roč. 17, č. 2004 (2004), s. 39-44. ISBN 80-7157-297-7
  Grant CEP: GA ČR GD526/03/H036; GA AV ČR IBS6087005
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z6087904
  Klíčová slova: water use efficiency * sap flow * biomass increment
  Kód oboru RIV: GK - Lesnictví

  Článek se zabývá zhodnocením efektivity využití vody (WUE) porostů smrku ztepilého s různou hustotou výsadby (stand FD - 2600 trees.ha-1; FS ů 2100 trees.ha-1). Měření probíhala ve vegetační sezóně v roce 1998 na Experimentálním ekologickém pracovišti Bílý Kříž v Moravskoslezských Beskydech. WUE vyjadřuje poměr mezi přírůstem biomasy a spotřebovanou vodou. Celkový přírůst biomasy byl stanoven v každé porostní ploše (FD a FS) jako součet biomasy kmenů (SB), větví (BB), listoví (LB) a hrubých kořenů (RB). Celková vyprodukovaná biomasa jednotlivých orgánů stromu a následně celého porostu (TB=SB+BB+LB+RB) byla stanovena pomocí alometrických vztahů mezi výčetní tloušťkou stromu a SB, BB, LB. Rychlost transpiračního proudu byla měřena metodou tepelných pulsů (HPV) pomocí přístroje Sapflow Meter SF300 (Greenspan Technology, Austrálie). Naměřená rychlost transpiračního proudu [l.h-1] byla použita pro výpočet průměrné specifické rychlosti transpiračního proudu SSF [l.h-1.cm-2 vodivé části běle] pro plochu FD a FS. Průměrná hodnota SSF a celková SA porostní části byly použity k výpočtu celkového výdaje vody (transpirace) porostů FD a FS. Z poměru celkové vytvořené biomasy a celkové transpirace porostů FD a FS za období vybraných dnů přímého měření výdeje vody byla stanovena efektivita využití vody (WUE). Maximální hodnoty WUE dosáhl porost FD v květnu (4,24 g.l-1) a porost FS v červenci (3,75 g.l-1), minimální hodnoty dosáhl FD i FS v říjnu (0,02 g.l-1 a 0,03 g.l-1). Rozdíly v hodnotách WUE mezi FD a FS se v průběhu vegetační sezóny pohybovaly od + 39

  The article deals with water use efficiency of spruce stands with different densities (stand FD - 2600 trees.ha-1;FS - 2100 trees.ha-1 ).Measurements were carried out at the Experimental Ecological Study Site Bílý Kříž in Beskydy Mountains in vegetation season of the year 1998. Water use efficiency is determinated as the ratio of the increment biomass and use of water. Biomass of different plant organs was estimated on the base of site specific allometric relations. Biomass increment was established according to relative stem (for stems and roots) and leaf increment (for branches and leaves). Sap flow was measured by heat pulse method (Sapflow Meter SF 300, Greenspan Technology). The sap flux values obtained of individual trees and sapwood area were used to calculate the mean specific sap flux (SSF) values.These data and sapwood area of the stand were used for calculation of the transpiration on the stand level.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0010089

   
   
Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.