Počet záznamů: 1  

Effect of Norway spruce planting density on shoot morphological parameters

 1. 1.
  0102722 - UEK-B 20043017 RIV CZ eng J - Článek v odborném periodiku
  Pokorný, Radek - Urban, Otmar - Marek, Michal V.
  Effect of Norway spruce planting density on shoot morphological parameters.
  [Vliv hustoty porostu smrku ztepilého na morfologické parametry letorostů.]
  Biologia Plantarum. Roč. 48, č. 1 (2004), s. 137-139. ISSN 0006-3134. E-ISSN 1573-8264
  Grant CEP: GA AV ČR IBS6087005; GA ČR GA526/03/1104
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2043910
  Klíčová slova: leaf area index * Picea abies
  Kód oboru RIV: GK - Lesnictví
  Impakt faktor: 0.744, rok: 2004

  Temporal and spatial variations of shoot structural parameters, including shoot silhouette to projected needle ratio, are very important, e.g. for the correction of leaf area index estimated by indirect methods. Here we bring few examples of their evolution within mountain spruce monoculture planted in two different densities.

  Časové a prostotové změny strukturálních parametrů letorostů, včetně poměru plochy siluety letorostu ku projekční ploše jehlic, jsou velmi významné například pro korekci stanovení pokryvnosti listoví nepřímou metodou. V publikaci je uvedeno několik příkladů jejich vývoje v horské smrkové monokultuře smrku pěstované ve dvou různých hustotách.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0010061

   
   
Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.