Počet záznamů: 1  

Gender Difference in Adolescent Depressive Symptoms: Possible Explanations

 1. 1.
  0102695 - PSU-E 20043004 RIV CZ eng J - Článek v odborném periodiku
  Fráňová, Lenka
  Gender Difference in Adolescent Depressive Symptoms: Possible Explanations.
  [Mezipohlavní rozdíl v depresivní symptomatice u adolescentů: Možná vysvětlení.]
  Bulletin PsÚ. Roč. 10, č. 1 (2004), s. 1-15. ISSN 1211-216X
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7025918
  Klíčová slova: adolescence * depressive symptoms * gender difference
  Kód oboru RIV: AN - Psychologie

  In most epidemiological studies of adolescent depressive symptoms, i.e.predominantly studies realizedn in the Euro-American region, a significant prepondernce of girls emerges after the age of 13 and lasts throughout the whole adolescence. Many genetic, biological and psychological hypotheses on the girls´ higher liability toward depressive symptoms have been designed and tested, especially during the last three decades. The main theoretical perspectives that have the potential to explain the gender difference in depressive symptoms in adolescence are reviewed. These include models of artifacts of definition and assessment, genetic risks, biological factors, early childhood experience, gender role challenges, enviromental stressors, coping skills and diathesis-stress interaction.

  Ve většině epidemiologických výzkumech výskytu depresivní symptomatiky u adolescentů, tzn. převážně studií provedených v euro-americké oblasti, se po 13. roce života objevuje významná převaha dívek, která přetrvává po celé období adolescence. O vyšší náchylnosti dívek k depresivním symptomům byla navržena a testována řada genetických, biologických a psychosociálních hypotéz, především v průběhu posledních tří desetiletí. Článek shrnuje hlavní teoretické perspektivy, které mají potenciál vysvětlit mezipohlavní rozdíl v depresivních symptomech v adolescenci. Jedná se o modely zabývající se artefakty definování a měření, genetickými a biologickými rizikovými faktory, zkušenostmi z raného dětství, zátěží spojenou s genderovými rolemi, vnějšími stresory, dovednostmi zvládání zátěže a interakcí diatéza-stres.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0010038

   
   
Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.