Počet záznamů: 1  

Úlohy aktivního a pasivního vyhýbání se místu: slibné nástroje v kognitivních neurovědách

 1. 1.
  0102549 - FGU-C 20040027 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Stuchlík, Aleš
  Úlohy aktivního a pasivního vyhýbání se místu: slibné nástroje v kognitivních neurovědách.
  [Active and passive place avoidance tasks: promising tools in cognitive neuroscience.]
  Psychiatrie. Roč. 8, č. 1 (2004), s. 17-20. ISSN 1211-7579
  Grant CEP: GA ČR GP309/03/P126
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z5011922
  Klíčová slova: place navigation * cognition
  Kód oboru RIV: FH - Neurologie, neurochirurgie, neurovědy

  Mechanismy prostorové orientace patří k nejstudovanějším oblastem kognitivních neurovědeckých disciplín posledních desetiletí. Nedávno byly vyvinuty dvě nové metody pro experimentální zkoumání prostorové navigace: aktivní a pasivní vyhýbání se místu. Při aktivním vyhýbání se místu se potkan pohybuje po rotující aréně, na které je v souřadnicovém systému místnosti definován zakázaný sektor, jehož navštívení je potrestáno elektrickým šokem. Potkan tak musí být stále aktivní, rozpoznat zakázané místo v prostoru, aktivně se mu vyhýbat a nenechat se do něj pasivně přemístit rotací arény. V úloze pasivního vyhýbání se místu je sektor definován v souřadnicovém systému rotující arény, ale pokud je aréna stabilní, je definován shodně v souřadnicových systémech arény i místnosti. V závěru článek představuje vybrané poznatky získané za použití popisovaných technik.

  Mechanisms of spatial orientation belonged to ones of the most studied in cognitive neuroscience in past years. Recently, two novel place navigation tests were designed: active and passive place avoidance. During active place avoidance, rat moves on a rotating arena and avoids a sector (defined in the coordinate frame of the room), entering of which is punished by a footshock. In the passive place avoidance task, the shock sector is defined in the coordinate frame of the rotating arena, but in case that arena is stable, the shock sector is defined concordantly in the coordinate frame of the room and arena. Paper also presents several interesting findings obtained using place avoidance tasks.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0009897

   
   
Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.