Počet záznamů: 1  

Efficiency of a second-generation HIV-1 protease inhibitor studied by molecular dynamics and absolute binding free energy calculations

 1. 1.
  0102440 - UOCHB-X 20043301 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Lepšík, Martin - Kříž, Z. - Havlas, Zdeněk
  Efficiency of a second-generation HIV-1 protease inhibitor studied by molecular dynamics and absolute binding free energy calculations.
  [Účinnost inhibitoru druhé generace HIV-1 proteasy studovaná výpočty molekulové dynamiky a absolutních volných energií.]
  Proteins-Structure, Function and Bioinformatics. Roč. 57, - (2004), s. 279-293. ISSN 0887-3585. E-ISSN 1097-0134
  Grant CEP: GA MŠk LN00A032; GA MŠk LN00A016; GA ČR GA203/00/0828
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4055905
  Klíčová slova: HIV * inhibitor * resistance
  Kód oboru RIV: CF - Fyzikální chemie a teoretická chemie
  Impakt faktor: 4.429, rok: 2004

  The binding of QF34 to the wild-type HIV-1 protease is investigated by molecular dynamics simulations and compared to the binding of two inhibitors that are used clinically, saquinavir (SQV) and indinavir (IDV). Analysis of the flexibility of protease residues

  Vazba inhibitoru QF34 k divokému typu HIV-1 proteasy je studována výpočty molekulové dynamiky a porovnána s vazbou dvou inhibitorů používaných v klinické praxi - saquinavirem (SQV) a indinavirem (IDV). Analýza flexibility reziduí proteasy
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0009791

   
   

Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.