Počet záznamů: 1  

Suitability of NIRS analysis for estimating diet quality of free-living red deer Cervus elaphus and roe deer Capreolus capreolus

 1. 1.
  0102384 - UBO-W 20040068 RIV DK eng J - Článek v odborném periodiku
  Kamler, Jiří - Homolka, Miloslav - Čižmár, D.
  Suitability of NIRS analysis for estimating diet quality of free-living red deer Cervus elaphus and roe deer Capreolus capreolus.
  [Použitelnost NIR spektroskopie pro odhad kvality přijímané potravy jelena a srnce.]
  Wildlife Biology. Roč. 10, č. 3 (2004), s. 235-240. ISSN 0909-6396. E-ISSN 1903-220X
  Grant CEP: GA ČR GA206/99/D053; GA AV ČR KSK6005114
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z6093917
  Klíčová slova: deer * diet quality * faecal nitrogen
  Kód oboru RIV: EG - Zoologie
  Impakt faktor: 0.535, rok: 2004
  http://www.wildlifebiology.com/Articles/en/View-473.aspx

  We tested the efficiency of near infrared reflectance spectroscopy (NIRS) to assess nitrogen content in faeces of free-living ruminants. Faecal nitrogen (FN) content was analysed in 168 pellet groups from red deer Cervus elaphus and roe deer Capreolus capreolus in the growing season and in winter using both the standard Kjeldahl method and NIRS analysis. Estimates of nitrogen content obtained by the two methods did not differ (P > 0.1), and the correlation between FN values was significant (P < 0.001). FN content ranged within 1.10-4.58% of dry matter and, as anticipated, it was higher in the growing season than in winter in both species (P < 0.01). Faecal nitrogen values were also higher for roe deer than for red deer, although the difference was only significant in the growing season (P = 0.007). Our study confirmed that faecal nitrogen of free-living ruminants can be accurately determined with NIRS analysis.

  Testovali jsme spolehlivost NIRS analýzy ke stanovení obsahu dusíku v trusu volně žijících přežvýkavců. Obsah dusíku jsme stanovili ve 168 vzorcích trusu jelena a srnce ve vegetačním a zimním období klasickou Kjeldahlovou metodou a pomocí NIRS. Obsah dusíku stanovený pomocí obou metod se nelišil (P > 0.1) a jejich korelace byla průkazná (P < 0.001). Obsah dusíku byl od 1.10 do 4.58% v sušině a podle předpokladů byl u obou druhů vyšší ve vegetačním období než v zimě (P < 0.01) a ve vegetačním období byl vyšší u srnce než u jelena (P = 0.007). Výsledky této práce potvrdily použitelnost NIRS analýzy ke stanovení dusíku v trusu. NIRS analýza představuje úspornou analytickou metodu, která může nahradit konvenční složité metody a je vhodná pro analýzy kvality potravy u volně žijících přežvýkavců.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0009735

   
   
Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.