Počet záznamů: 1  

Red deer in the floodplain forest: the browse specialist?

 1. 1.
  0102381 - UBO-W 20040050 RIV CZ eng J - Článek v odborném periodiku
  Prokešová, Jarmila
  Red deer in the floodplain forest: the browse specialist?
  [Jelen lesní v lužním lese: okusový specialista?]
  Folia zoologica. Roč. 53, č. 3 (2004), s. 293-302. ISSN 0139-7893. E-ISSN 1573-1189
  Grant CEP: GA AV ČR IBS6093003; GA AV ČR KSK6005114
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z6093917
  Klíčová slova: Cervus elaphus * diet * woodland
  Kód oboru RIV: EG - Zoologie
  Impakt faktor: 0.536, rok: 2004
  http://www.ivb.cz/folia/53/3/293-302.pdf

  The diet composition of red deer (Cervus elaphus L.) was studied from October 2001 to November 2002 in the floodplain forest along the Morava River by the microscopic analysis of 310 red deer pellets. The shoots of broadleaved trees formed the main component of red deer diet throughout the year, 71 % of volume on the average. The trophic diversity was the highest at the end of summer and in autumn, when red deer consumed in more fruits, forbs, grasses and also the crops on fields near the forest, e.g. maize. The majority of the diet originated from the forest, whereas fields were visited only at the end of summer and in autumn. Additional feeding during winter does not play an important role in the diet of red deer. The analysis of feeding behaviour showed that in the floodplain forest red deer were browse specialists in all seasons of the year. Other food sources were less important.

  Pomocí mikroskopické analýzy 310 pelet byla studována potrava jelena lesního (Cervus elaphus L.) v oblasti lužního lesa kolem řeky Moravy v období od října 2001 do listopadu 2002. Letorosty listnatých dřevin tvořily hlavní potravní složku jelena v průběhu celého roku a dosáhly v průměru 71 % objemu potravy. Rozmanitost potravy byla nejvyšší na konci léta a začátkem podzimu, kdy jelen konzumoval mimo jiné plody, dvouděložné rostliny, traviny a také kulturní plodiny na polích nacházejících se v okolí lesa (kukuřice). Většinu potravy nacházel jelen v prostředí lesa, pole byla využívána jen na přelomu léta a podzimu. Přikrmování v zimním období nemělo v potravě jelena větší význam. Analýza potravního chování prokázala, že se jelen v luhu celoročně choval jako okusovač. Jiné potravní složky byly méně významné.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0009732

   
   
Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.