Počet záznamů: 1  

Importance of the counterion in optimization of a borate electrolyte system for analyses of anions in samples with complex matrices performed by capillary zone electrophoresis

 1. 1.
  0102300 - UIACH-O 20043075 RIV DE eng J - Článek v odborném periodiku
  Křivánková, Ludmila - Březková, M. - Gebauer, Petr - Boček, Petr
  Importance of the counterion in optimization of a borate electrolyte system for analyses of anions in samples with complex matrices performed by capillary zone electrophoresis.
  [Význam protiiontu v optimalizaci borátového elekrolytového systému pro analýzy aniontů ve vzorcích se složitou matricí, pomocí kapilární zónové elekroforézy.]
  Electrophoresis. Roč. 25, č. 20 (2004), s. 3406-3415. ISSN 0173-0835. E-ISSN 1522-2683
  Grant CEP: GA ČR GA203/02/0023; GA AV ČR IAA4031401
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4031919
  Klíčová slova: background electrolyte * borate buffer * capillary zone electrophoresis
  Kód oboru RIV: CB - Analytická chemie, separace
  Impakt faktor: 3.743, rok: 2004

  Borate buffers are common background electrolytes for analyses of anions in capillary zone electrophoresis. Usually, sodium borate at a given pH is used and this specification seems to be sufficient for a successful analysis. In this paper, we show that free migration of OH-may deteriorate the analysis of a typical anionic analysis of clinical samples due to uncontrolled migration of OH- throughout the systems of analyzed zones and may damage the stacking of anionic analytes of interest. Results of real analyses of human serum samples confirmed the proposed method and proved that substitution of sodium for ammonium in borate buffers offers reliable analyses of clinical samples having chloride as the bulk component

  Borátové pufry jsou běžné základní elektrolyty pro analýzy aniontů v kapilární zónové elektroforéze. Obvykle se používá borát sodný při určitém pH a tento systém se zdá být dostačující pro úspěšnou analýzu. V tomto příspěvku je ukázáno, že volná migrace OH- může zhoršit výsledek typické aniontové analýzy klinických vzorků následkem nekontrolované migrace OH- skrz systém analyzovaných zón a může poškodit stekování studovaných aniontových analytů. Výsledky reálných analýz vzorků lidského séra potvrdily navrženou metodu a prokázaly, že nahrazení sodíku za amonium v borátovém pufru zajistí spolehlivou analýzu klinických vzorků obsahujích nadbytek chloridů
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0009655

   
   

Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.