Počet záznamů: 1  

Fast and simple method for determination of iodide in human urine, serum, sea water, and cooking salt by capillary zone electrophoresis

 1. 1.
  0102299 - UIACH-O 20043074 RIV DE eng J - Článek v odborném periodiku
  Pantůčková, Pavla - Křivánková, Ludmila
  Fast and simple method for determination of iodide in human urine, serum, sea water, and cooking salt by capillary zone electrophoresis.
  [Rychlá a jednoduchá metoda stanovení jodidu v lidské moči, séru, mořské vodě a kuchyňské soli pomocí kapilární zónové elektroforézy.]
  Electrophoresis. Roč. 25, 7-8 (2004), s. 1102-1110. ISSN 0173-0835. E-ISSN 1522-2683
  Grant CEP: GA ČR GA203/02/0023; GA ČR GA203/01/0401; GA AV ČR IAA4031103
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4031919
  Klíčová slova: capillary zone electrophoresis * cooking salt * human serum
  Kód oboru RIV: CB - Analytická chemie, separace
  Impakt faktor: 3.743, rok: 2004

  For the determination of iodide in urine, a fast, simple and sensitive method of capillary zone electrophoresis was elaborated and tested also for additional complex matrices such as human serum, cooking salt, and seawater. Several approaches were examined for the separation of iodide from other macro- and microcomponents in the tested matrices, and the best results were obtained when host-guest interaction with a-cyclodextrin or ion-pairing with polyethylenimine was employed. In both cases comparable resolution and sensitivity were reached. Due to the relatively high price of cyclodextrin only the method with polyethylenimine was futher optimized and a simple procedure enabling the determination of iodide in untreated human urine, serum cooking salt, and seawater was elaborated

  Byla vypracována rychlá, jednoduchá a citlivá metoda stanovení jodidu v moči pomocí kapilární zónové elekroforézy. Metoda byla dále testována pro stanovení jodidu ve složitých matricích - lidské sérum, kuchyňská sůl a mořská voda. Byly zkoumány různé přístupy k oddělení jodidu od ostatních makro- a mikrokomponent ve zkoumaných matricích. Nejlepší výsledky byly získány při interakci host-guest s cyklodextrinem nebo iontovém párování s polyetyleniminem. V obou případech bylo dosaženo srovnatelného rozlišení a citlivosti. Vzhledem k relativně vysoké ceně cyklodextrinu byla dále optimalizována pouze metoda s polyetyleniminem a byla vypracována jednoduchá procedura umožňující stanovení jodidu v neupravené lidské moči, séru, kuchyňské soli a mořské vodě
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0009654

   
   

Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.