Počet záznamů: 1  

In-situ trapping of hydrides in quartz atomizers for atomic absorption spectrometry: is it feasible?

 1. 1.
  0102263 - UIACH-O 20043038 RIV BR eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Dědina, Jiří - Kratzer, J.
  In-situ trapping of hydrides in quartz atomizers for atomic absorption spectrometry: is it feasible?
  [In-situ záchyt hydridů v křemenných atomizátorech pro atomovou absorpční spektrometrii: je použitelný pro praxi?]
  8th Rio Symposium on Atomic Spectrometry. Rio de Janeiro, 2004, s. 18.
  [Rio Symposium on Atomic Spectrometry /8./. Rio de Janeiro (BR), 01.08.2004-06.08.2004]
  Grant CEP: GA ČR GA203/01/0453
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4031919
  Klíčová slova: atomic absorption spectrometry * hydride atomization * hydride generation
  Kód oboru RIV: CB - Analytická chemie, separace

  Our most recent findings on the influence of atomizer design and other experimental parameters on the efficiency of trapping, volatilization and atomization of hydrides in several types of quartz tube atomizers, including various designs of multiple micrpflame quartz tube atomizer (multiatomizer) and conventional externally heated quartz tube atomizers, were discussed. Conclusions on the mechanism of hydride trapping and of analyte transfer were presented, and the perspectives of in-situ trapping of other hydrides in quartz atomizers were outlined

  Naše nejnovější výsledky týkající se vlivu tvaru, velikosti a uspořádání atomizátoru i dalších experimentálních parametrů na účinnost záchytu, uvolnění a atomizace hydridů v různých typech křemenných atomizátorů, včetně různých uspořádání multimikroplaménkového křemenného atomizátoru (multiatomizátoru) a konvenčních zvnějšku vyhřívaných křemenných atomizátorů jsou diskutovány. Byly navrženy mechanismy zachycení analytu v atomizátoru a jeho uvolnění do optické osy. Rovněž je nastíněna možnost in-situ prekoncentrace dalších hydridotvorných prvků v křemenných atomizátorech
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0009618

   
   
Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.