Počet záznamů: 1  

Partition coefficients of low-volatility solutes in the ionic liquid 1-n-butyl-3-methylimidazolium hexafluorophosphate-supercritical CO2 system from chromatographic retention measurements

 1. 1.
  0102256 - UIACH-O 20043031 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Planeta, Josef - Roth, Michal
  Partition coefficients of low-volatility solutes in the ionic liquid 1-n-butyl-3-methylimidazolium hexafluorophosphate-supercritical CO2 system from chromatographic retention measurements.
  [Chromatografické měření distribučních konstant netěkavých solutů v systému tvořeném iontovou kapalinou hexafluorofosforečnanem 1-n-butyl-3-methylimidazolia a superkritickým CO2.]
  Journal of Physical Chemistry B. Roč. 108, č. 30 (2004), s. 11244-11249. ISSN 1520-6106. E-ISSN 1520-5207
  Grant CEP: GA ČR GA203/02/1093; GA AV ČR IAA4031301
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4031919
  Klíčová slova: room-temperature ionic liquid * supercritical fluid chromatography * solute partition coefficient
  Kód oboru RIV: CF - Fyzikální chemie a teoretická chemie
  Impakt faktor: 3.834, rok: 2004

  Room temperature ionic liquid (RTIL) 1-n-butyl-3-methylimidazolium hexafluorophosphate ([bmim][PF6]) was employed as the stationary liquid in capillary column chromatography with supercritical carbon dioxide (scCO2) as the mobile phase. Open tubular capillary columns were used to measure the retention factors of anisole, azulene, benzil, a-ionone, naphthalene, pyrene, and veratrole within 313-353K and 8.1-23.2 MPa. The retention factors were converted to infinite-dilution solute partition coefficients in the [bmim][PF6]-scCO2 system. Analysis of the relative retention data by regular solution theory resulted in approximate values of the solubility parameter of CO2-expanded [bmim][PF6]

  Iontovou kapalinu (RTIL) hexafluorofosforečnan 1-n-butyl-3-methylimidazolia ([bmim][PF6]) jsme použili v roli zakotvené fáze v kapilární kolonové chromatografii se superkritickým oxidem uhličitým (scCO2) jako mobilní fází. Zhotovených otevřených kapilárních kolon jsme využili k měření retenčních poměrů anisolu, azulenu, benzilu, a-iononu, naftalenu, pyrenu a veratrolu v oboru teplot 313-353K a tlaků 8.1-23.2 MPa. Retenční poměry jsme převedli na limitní hodnoty distribučních konstant solutů v nekonečném zředění v systému [bmim][PF6]-scCO2. Zpracování relativních retencí (separačních faktorů) v rámci teorie regulárních roztoků poskytlo přibližné hodnoty rozpustnostních parametrů roztoků CO2 v [bmim][PF6]
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0000098

   
   
Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.