Počet záznamů: 1  

Použití generalizované teorie disperze pro exaktní řešení rychlosti migrace a rozmytí zón při elekroforéze ve volném toku

 1. 1.
  0102230 - UIACH-O 20043005 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Otevřel, Marek - Klepárník, Karel
  Použití generalizované teorie disperze pro exaktní řešení rychlosti migrace a rozmytí zón při elekroforéze ve volném toku.
  [Application of the generalized dispersion theory for an exact solution of migration velocity and zone broadening in free-flow electrophoresis.]
  IV. Pracovní setkání fyzikálních chemiků a elektrochemiků. Sborník příspěvků. Brno: Vydavatelství MU Brno, 2004 - (Trnková, L.; Janderka, P.; Kizek, R.), s. 32
  [Pracovní setkání fyzikálních chemiků a elektrochemiků /4./. Brno (CZ), 02.02.2004]
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4031919
  Klíčová slova: generalized dispersion theory * free-flow electrophoresis
  Kód oboru RIV: CB - Analytická chemie, separace

  Cílem práce bylo nalézt optimální rozměry a separační podmínky pro maximální produkci látek o dané čistotě na základě exaktní analýzy transportních procesů. Byly demonstrovány metody řešení parciálních diferenciálních rovnic pro výpočet koeficientů disperze jako funkcí času, rozměrů separační komory, průtoku separačního media a parametrů separovaných látek.

  The aim of the work was to find the optimum dimensions and separation conditions for maximum production of compounds of given purity at the basis of exact analysis of transport processes. The methods of solution of partial diferential equations for the calculation of dispersion coefficients as functions of time, separation cell dimensions, separation medium flow-rate and parameters of separated compounds were demonstrated.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0009586

   
   

Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.