Počet záznamů: 1  

Has the Post-Communist Transformation Led to an Increase in Educational Homogamy in the Czech Republic after 1989?

 1. 1.
  0102016 - SOU-Z 20043080 RIV CZ eng J - Článek v odborném periodiku
  Kreidl, Martin - Katrňák, T. - Fónadová, L.
  Has the Post-Communist Transformation Led to an Increase in Educational Homogamy in the Czech Republic after 1989?
  [Vedla postkomunistická transformace v České republice po roce 1989 k růstu vzdělanostní homogamie?]
  Sociologický časopis / Czech Sociological Review. Roč. 40, č. 3 (2004), s. 297-318. ISSN 0038-0288. E-ISSN 0038-0288
  Grant CEP: GA AV ČR IAB7028202
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7028912
  Klíčová slova: assortative mating * marriage markets * social inequality
  Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
  Impakt faktor: 0.200, rok: 2004

  This article analyzes trends in educational homogamy in Czech society from 1988 to 2000. Two hypotheses are tested: (1) that educational homogamy strengthened as a results of growing economic uncertainty, (2) that educational homogamy is higher among younger newlyweds than among older ones. We analyze vital statistics data on all new marriages from 1988, 1991, 1993, 1997 and 2000. On the basis of log-linear analysis we show no change in the tendency to marry homogamously. We find much higher educational homogamy among younger than among older couples

  Tento článek analyzuje trendy vzdělanostní homogamie v české společnosti v letech 1988 až 2000. Ověřuje dvě hypotézy: 1. vzdělanostní homogamie je posilována v důsledku rostoucí ekonomické nejistoty; 2. vzdělanostní homogamie je vyšší mezi mladšími novomanželi než mezi staršími. Analyzujeme podstatné statistické údaje o všech nových sňatcích z let 1988, 1991, 1993, 1997 a 2000. Na základě log-lineární analýzy nebyla zjištěna žádná změna v tendenci k homogamním sňatkům. Zjišťujeme mnohem vyšší vzdělanostní homogamii u mladších než u starších párů
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0009378

   
   

Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.