Počet záznamů: 1  

Enthalpies of formation of monoderivatives of hydrocarbons: Interaction of polar groups with an alkyl group

 1. 1.
  0101970 - UOCHB-X 20043234 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Exner, Otto - Böhm, S.
  Enthalpies of formation of monoderivatives of hydrocarbons: Interaction of polar groups with an alkyl group.
  [Slučování entalpie monoderivátů uhlovodíků: Interakce polárních skupin s alkylovou skupinou.]
  Journal of Computational Chemistry. Roč. 25, - (2004), s. 1979-1986. ISSN 0192-8651. E-ISSN 1096-987X
  Grant CEP: GA MŠk LN00A032
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4055905
  Klíčová slova: B3PYP * electronegativity * isodesmic reaction
  Kód oboru RIV: CF - Fyzikální chemie a teoretická chemie
  Impakt faktor: 3.168, rok: 2004

  Energies of hydrocarbon monoderivatives were calculated at the levels B3LYP/6-311+G(d,p) and B3LYP/AUG-cc-pVTZ//B3LYP/6-311+G(d,p). The results were used to test the additive rule for the enthalpies of formation. Additivity fulfilled for butyl and pentyl derivatives.Methyl derivatives deviated up to 22kJ mol-1. Deviations are proportional to the electronegativity of the first atom of the substituent

  Energie monoderivát uhlovodíků byly vypočteny na úrovních B3LYP/6-311+G(d,p) a B3LYP/AUG-cc-pVTZ//B3LYP/6-311+G(d,p). Výsledky byly použity k ověření additivního pravidla pro slučovací entalpie. Additivita je splněna pro butyl a pentyl deriváty. Methyl deriváty se odchylují až o 22kJ mol-l. Odchylky jsou úměrné elektronegativitě prvního atomu substituentu
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0009335

   
   
Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.