Počet záznamů: 1  

Self-energy of zone-boundary phonons in germanium: Ab initio calculations versus neutron spin-echo measurements

 1. 1.
  0101898 - UJF-V 20043088 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Kulda, Jiří - Debernardi, A. - Cardona, M. - de Geuser, F. - Haller, E. E.
  Self-energy of zone-boundary phonons in germanium: Ab initio calculations versus neutron spin-echo measurements.
  [Vlastní energie fononů na hranici zón v germániu: Ab initio výpočty versus měření neutronového spinového echa.]
  Physical Review. B. Roč. 69, č. 4 (2004), 045209. ISSN 1098-0121. E-ISSN 2469-9969
  Grant CEP: GA AV ČR KSK1010104
  Klíčová slova: functional perturbation-theory * optical phonons
  Kód oboru RIV: BG - Jaderná, atomová a mol. fyzika, urychlovače
  Impakt faktor: 3.075, rok: 2004

  We present ab initio calculations and spin-echo measurements of the anharmonic self-energy of phonons at the X point of the Brillouin zone for germanium. The mechanisms that contribute to these self-energies are different from those usually displayed by phonons at the center of the Brillouin zone. Each mode shows trends representative of the variety of anharmonic mechanisms that are responsible for the scattering and the decay of phonons. The transverse acoustic phonons at the X point are very long lived at low temperatures; i.e., their probability of decay approaches zero, as a consequence of an unusual decay mechanism allowed by energy conservation. We have identified the microscopic processes that determine these self-energies. The calculated self-energies and their temperature dependence agree well with experiment

  Prezentujeme ab initio výpočty a měření spinového echa anharmonické vlastní energie fononů v bodě X Brillouiniovy zóny pro germánium. Mechanizmy příspěvků do této vlastní energie se liší od případu fononů v centru Brillouinovy zóny. Každý mód ukazuje trendy představující různé anharmonické mechanizmy zodpovědné za rozptyl a rozpad fononů. Příčné akustické fonony v bodě X žijí velmi dlouho při nízkých teplotách, t. j. jejich pravděpodobnost rozpadu se blíží k 0 v důsledku neobvyklého rozpadového mechanizmu dovoleného zachováním energie. Identifikovali jsme mikroskopické procesy určující tyto vlastní energie. Výpočty vlastních energií a jejich tepelná závislost dobře souhlasí s experimentem.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0009279

   
   
Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.