Počet záznamů: 1  

Study of the structure of light nuclei by AMD+GCM method

 1. 1.
  0101870 - UJF-V 20043053 RIV CZ eng J - Článek v odborném periodiku
  Thiamová, Gabriela - Itagaki, N. - Otsuka, T.
  Study of the structure of light nuclei by AMD+GCM method.
  [Studium struktury lehkých jader metodou AMD+GCM.]
  Czechoslovak Journal of Physics. Roč. 54, č. 3 (2004), s. 329-338. ISSN 0011-4626
  Grant CEP: GA ČR GA202/04/0791
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z1048901
  Klíčová slova: antisymmetrized molecular-dynamics * even-Z nuclei * shell nuclei
  Kód oboru RIV: BG - Jaderná, atomová a mol. fyzika, urychlovače
  Impakt faktor: 0.292, rok: 2004

  The structure of stable and unstable light nuclei in the carbon region is investigated using the extended version of the Antisymmetrized Molecular Dynamics Multi-Slater Determinant model. This method has proved to be very flexible when describing structure of light nuclei where both shell model and cluster structure can appear. In this paper we address specifically the development of cluster structure in the 0(2)(+) state in the Be-10 isotope. The possibility of description of halo structure within the adopted method is discussed in the case of C-15. Systematic calculations for even-even oxygen isotopes support the development of new magic number N=16

  Struktura lehkých stabilních a nestabilních jader v oblasti uhlíku je studována pomocí rozšířené verze metody AMD+GCM, která kombinuje metodu Antisymetizované molekulární dynamiky s vlnovou funkcí vyjádřenou pomocí mnoha Slaterových determinantů a metodu generátorových souřadnic. Tato metoda se osvědčila při popisu lehkých jader, které mohou vykazovat jak slupkově-modelovou tak klastrovou strukturu. V tomto článku se zaměřujeme především na popis klastrové struktury 0(2)(+) stavu v izotopu Be-10. Možnost popisu haló struktury touto metodou je diskutována v souvislosti s izotopem C-15. Systematický výpočet pro sudo-sudé izotopy kyslíku je v souhlase s představou o novém magickém čísle N=16.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0000084

   
   
Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.