Počet záznamů: 1  

Influence of photon recycling on photovoltage spectra of GaSb diodes

 1. 1.
  0101808 - FZU-D 20040485 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Toušek, J. - Toušková, J. - Hulicius, Eduard - Šimeček, Tomislav - Pangrác, Jiří - Melichar, Karel - Výborný, Zdeněk - Jurka, Vlastimil
  Influence of photon recycling on photovoltage spectra of GaSb diodes.
  [Vliv recyklování fotonů na fotonapěťová spektra GaSb diod.]
  Journal of Applied Physics. Roč. 95, č. 9 (2004), s. 5104-5110. ISSN 0021-8979. E-ISSN 1089-7550
  Grant CEP: GA AV ČR KSK1010104
  Klíčová slova: photovoltage * GaSb diodes * photon recycling * MOVPE
  Kód oboru RIV: BM - Fyzika pevných látek a magnetismus
  Impakt faktor: 2.255, rok: 2004

  A simple theory of photon recycling(PR) was applied to the calculation of the photovoltage spectra of GaSb diodes. The PR is analyzed here as a two stage process with primary electron-hole pair photogeneration and diffusion followed by an optical transport of secondary carriers induced by emission and reabsorption of photons

  Jednoduchá teorie recyklování fotonů (RF) byla použita při výpočtu fotonapěťových spekter GaSb diod. RF je zde analyzován jako dvoustupňový proces s primární fotogenerací párů elektron díra a jejich difusí a následným optickým transportem sekundárních nosičů vytvořených reabsorbcí a emisí fotonů
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0009206

   
   

Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.