Počet záznamů: 1  

Membership of Women in the Leading Learned Institutions in the 20th Century [in the Czech lands]

 1. 1.
  0101777 - A-Z 20043016 RIV CZ eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Barvíková, Hana - Martinovský, Martin
  Membership of Women in the Leading Learned Institutions in the 20th Century [in the Czech lands].
  [Členství žen v předních vědeckých společnostech ve 20. století [v českých zemích].]
  Women Scholars and Institutions. Prague: Výzkumné centrum pro dějiny vědy, 2004 - (Štrbáňová, S.; Stamhuis, I.; Mojsejová, K.), s. 189-220. Práce z dějin vědy, 13A. ISBN 80-7285-041-5. ISSN 1213-1199.
  [Women Scholars and Institutions. Praha (CZ), 08.06.2003-11.06.2003]
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8077915
  Klíčová slova: women scholars * learned institutions * history of sciences
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny

  During the whole 20th century there were 5 or 6 central scholar institutions in the Czech lands. Their members were elected, and the membership represented the highest acknowledgment of research abilities and importance of the person for her/his discipline. Women were, however, elected only very rarely; only four local scholars (and two foreign) became members in the first half of the century, followed by eleven ones in the second part. The article maps possibilities and conditions of the elections influenced obviously above all by the very beginnings of women scholars, pioneers in the world of science and humanities in the first fifty years, by the totalitarian regime and by the existence of the unique, really centralized institution from 1950s. Small portraits of all women and circumstances of their elections together with the description of the situation regarding women in research in the end of the 20th and in beginning of the 21th century are included.

  V průběhu 20. století existovalo v českých zemích 5, resp. 6 ústředních vědeckých společností. Jejich členové byli voleni, přičemž členství vyjadřovalo nejvyšší uznání vědeckých schopností a význam dané osobnosti pro daný obor. Ženy však byly voleny jen zřídka; pouze čtyři místní (a dvě zahraniční) vědkyně získaly členství v první polovině století, dalších jedenáct bylo zvoleno v druhé polovině. Příspěvek mapuje možnosti a podmínky jejich voleb, jež byly ovlivněné zřejmě jak úplnými počátky žen jako průkopnic ve světě vědy během prvních padesáti let století, tak ve druhé jeho části totalitním režimem a existencí jediné ústřední vědecké instituce. Začleněny jsou také stručné portréty všech zvolených žen a okolnosti volby spolu s nástinem situace žen působících ve vědě na konci 20. a počátkem 21. století.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0009183

   
   
Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.