Počet záznamů: 1  

The effects of elevated river discharge on the downstream drift of young-of-the-year cyprinid fishes

 1. 1.
  0101767 - UBO-W 20040060 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Reichard, Martin - Jurajda, Pavel
  The effects of elevated river discharge on the downstream drift of young-of-the-year cyprinid fishes.
  [Vliv zvýšeného průtoku na poproudný drift raných vývojových stádií ryb.]
  Journal of Freshwater Ecology. Roč. 19, č. 3 (2004), s. 465-471. ISSN 0270-5060. E-ISSN 2156-6941
  Grant CEP: GA AV ČR IAB6093106
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z6093917
  Klíčová slova: larvae * juvenile fish
  Kód oboru RIV: EG - Zoologie
  Impakt faktor: 0.374, rok: 2004

  Increases in current velocity and water turbidity during elevated river discharge can increase the abundance of drifting fish of particular size, age or taxa. We tested the effect of artificial and natural increases in river discharge on the drift of young-of-the-year (YOY) cyprinid fishes in a European river. Elevated discharge affected neither drift abundance nor size, age, or taxonomic composition of drifting fishes. Elevated discharge was observed exclusively during the day and did not alter water transparency, whereas current velocity increased significantly. This allowed us to separate effect of these correlated factors, and we conclude that, at least in structurally complex habitats, water turbidity rather than current velocity is the causative factor for the cessation of diet periodicity in drift and increases in drift abundance during floods.

  Zvýšení rychlosti proudu a zákalu vody během zvýšeného průtoku vody v řekách může zvýšit početnost driftujících ryb, především ve vztahu k jednotlivým velikostem ryb, jejich věku a specifických taxonů. Studovali jsme vliv uměle a přirozeně zvýšeného průtoku na drift raných vývojových stádií ryb v řece Jihlavě. Zvýšený průtok neměl vliv ani na početnost ani na velikostní, věkové nebo taxonomické složení driftujících ryb. Zvýšený průtok byl pozorován vždy ve dne a neovlivnil průhlednost vody, zatímco rychlost proudu byla významně ovlivněna. Tato skutečnost nám umožnila odlišit vliv těchto dvou vzájemně korelovaných faktorů. Zjistili jsme, že průhlednost vody a ne rychlost proudu je příčinou vymizení denní periodicity driftu a zvýšené početnosti driftujících ryb během povodní, alespoň ve strukturálně komplexních biotopech.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0009173

   
   
Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.