Počet záznamů: 1  

Genetic evidence reveals density-dependent mediated success of alternative mating behaviours in the European bitterling (Rhodeus sericeus)

 1. 1.
  0101678 - UBO-W 20040036 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
  Reichard, Martin - Smith, C. - Jordan, W. C.
  Genetic evidence reveals density-dependent mediated success of alternative mating behaviours in the European bitterling (Rhodeus sericeus).
  [Genetická evidence ukazuje, že reprodukční úspěšnost alternativních strategií samců hořavky duhové je závislá na hustotě.]
  Molecular Ecology. Roč. 13, č. 6 (2004), s. 1569-1578. ISSN 0962-1083. E-ISSN 1365-294X
  Grant ostatní: NATO/Royal Society(GB) fellowship; Royal Society(GB) Joint Project
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z6093917
  Klíčová slova: fish * mating tactics * paternity
  Kód oboru RIV: EG - Zoologie
  Impakt faktor: 4.375, rok: 2004

  We used behavioural and genetic data to investigate how male density affects reproductive success of territoriality and sneaking in the European bitterling (Rhodeus sericeus). We showed that sneaked fertilizations were common in R. sericeus, and that they increased significantly with male density. Territorial mating was almost 17 times more successful than sneaking at the lowest male density treatment, and still 2-3 times more successful at intermediate densities. However, both behaviours conferred the same fitness pay-off at the highest male density. While the success of territorial males declined with male density, the success of individual sneaking males remained constant across densities. Notably, the capacity of territorial males to outcompete sneakers by preoviposition sperm loading was the best predictor of male reproductive success, rather than aggression, body size or postoviposition ejaculation.

  Za použití behaviorálních a genetických dat jsme studovali vliv hustoty samců na reprodukční úspěšnost teritoriální a neteritoriální strategie samců hořavky duhové. Ukázali jsme, že úspěšnost neteritoriální strategie signifikantně vzrůstala s hustotou samců. Teritoriální samci byli téměř 17x úspěšnější než neteritoriální při nejnižší hustotě samců a stále 2-3x úspěšnější při středních hodnotách. Nicméně při nejvyšší hustotě přinášely obě strategii stejný profit. Zatímco úspěšnost teritoriální strategie s hustotou klesala, úspěšnost jednotlivých neteritoriálních samců se s hustotou neměnila. Schopnost samců překonat své rivaly při kompetici spermií před nakladením jiker byla nejlepším prediktorem reprodukční úspěšnosti - oproti agresivitě, velikosti a investici spermií po nakladení jiker.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0009087

   
   
Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.