Počet záznamů: 1  

Ichtyologický monitoring nádrží s extrémnym denným kolísaním vodnej hladiny - VD Dalešice - Mohelno

 1. 1.
  0101669 - UBO-W 20040027 RIV CZ slo C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Šovčík, P. - Prokeš, Miroslav - Spurný, P. - Baruš, Vlastimil - Peňáz, Milan
  Ichtyologický monitoring nádrží s extrémnym denným kolísaním vodnej hladiny - VD Dalešice - Mohelno.
  [Ichthyological monitoring of the reservoirs with an extreme daily water-level fluctuation - water work - Dalešice - Mohelno.]
  7. Česká ichtyologická konference. Vodňany: VÚRH JU, 2004 - (Vykusová, B.), s. 175-179. ISBN 80-85887-50-9.
  [Česká ichtyologická konference /7./. Vodňany (CZ), 06.05.2004-07.05.2004]
  Grant CEP: GA AV ČR IAA6093104; GA MZe QF3028
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z6093917
  Klíčová slova: Dalešice-Mohelno waterwork * ichthyology
  Kód oboru RIV: GL - Rybářství

  Spoločenstvo rýb Dalešickej a Mohelnskej nádrže je tvorené 27, resp. 25 druhmi rýb. Vďaka aktívnemu vysadzovaniu dosahuje najvyššej hmotnostnej dominancie u oboch nádrží kapor pontokaspický (Cyprinus carpio), na Dalešickej nádrži je to ďalej pleskáč vysoký (Abramis brama) a na Mohelnskej plotica červenooká (Rutilus rutilus). Mohelnská nádrž je negatívne ovplyvnená denným kolísaním vodnej hladiny (8-10 m), prirodzená reprodukcia tu prakticky neexistuje, v nádrži sú slabo zastúpené dravé druhy rýb, ako aj ryby potravné a spoločenstvo rýb je tvorené hlavne násadami rýb s prevahou kapra pontokaspického. Obsah rádionuklidov v tkanivách rýb z Dalešickej a Mohelnskej nádrže odpovedá prirodzenému rádiologickému pozadiu, v tomto smere teda nemá energetický komplex Dukovany - Dalešice na spoločenstvá rýb negatívny vplyv.

  Fish assemblages of the Dalešice and the Mohelno reservoirs consist of 27, resp. 25 fish species. Thanks of active fish stocking, highest specific dominance exists in common carp (Cyprinus carpio). In the Dalešice Reservoir dominated also bream (Abramis brama) and in the Mohelno Reservoir roach (Rutilus rutilus). The Mohelno Reservoir is constantly negatively influenced with a daily water-level fluctuation (up to 8-10 m). Natural fish reproduction is here significantly limited (only 15-16% of occurring fish species). Fish predators are poorly represented in the reservoir, food fish species and the fish assemblage is formed mainly with stocked fishes, predominantly with common carp. Content of radionuclides in the tissues of fishes from the Dalešice and Mohelno reservoirs is resemble as a natural radioactive background. The Dukovany-Dalešice Energy Complex is thus not significantly negative by influencing the fish assemblage.

  Společenstvo ryb Dalešické a Mohelnské nádrže je tvořené 27 a 25 druhy ryb. Díky aktivnímu vysazování dosahuje nejvyšší hmotnostní dominance u obou nádrží kapr obecný (Cyprinus carpio), na Dalešické nádrži je to dále cejn velký (Abramis brama) a na Mohelnské plotice obecná (Rutilus rutilus). Mohelnská nádrž je negativně ovlivněná denním kolísáním vodní hladiny (8-10 m), přirozená reprodukce zde prakticky neexistuje, v nádrži jsou slabě zastoupeny dravé druhy ryb, stejně tak ryby potravní a společenstvo ryb je tvořené hlavně násadami ryb s převahou kapra obecného. Obsah radionuklidů v tkáních ryb z Dalešické a Mohelnské nádrže odpovídá přirozenému pozadí, v tomto směru tedy nemá energetický komplex Dukovany - Dalešice na společenstva ryb negativní vliv.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0009078

   
   
Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.