Počet záznamů: 1  

Fish communities in the Poodří Protected Landscape Area (the Odra River basin)

 1. 1.
  0101667 - UBO-W 20040022 RIV CZ eng J - Článek v odborném periodiku
  Lojkásek, B. - Lusk, Stanislav - Halačka, Karel - Lusková, Věra
  Fish communities in the Poodří Protected Landscape Area (the Odra River basin).
  [Rybí společenstva v Chráněné krajinné oblasti Poodří (povodí řeky Odry).]
  Czech Journal of Animal Science. Roč. 49, č. 3 (2004), s. 121-130. ISSN 1212-1819. E-ISSN 1805-9309
  Grant CEP: GA AV ČR IAA6093105; GA ČR GA206/00/0824; GA AV ČR KSK6005114
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z6093917
  Klíčová slova: fish communities * River Odra * floodplain
  Kód oboru RIV: EH - Ekologie - společenstva
  Impakt faktor: 0.227, rok: 2004
  http://www.cazv.cz/attachments/5-Lojkásek.pdf

  Gill nets and electrofishing were used for the research on limnetic biotopes. A total of 22 fish species in the streams (Odra, Lubina, Ondrejnice, and Bilovka Rivers) and 4 other species in stagnant water bodies were found. Out of all identified species, Oncorhynchus mykiss, Pseudorasbora parva, and Carassius auratus are not native species. Anglers identified further 7 species in their catches. The studied river sections are inhabited by the Barbus - Chondrostoma fish community. The highest biomass belongs to the most frequent species Leuciscus cephalus, Rutilus rutilus, and Barbus barbus. Total abundance in the individual localities ranged from 2 416 to 20 392 fishes/ha and total biomass was in the range from 174 to 788.8 kg/ha. The species diversity index H' of ichthyocenoses fluctuated between 2.238 to 3.108 in the area. There were 4-8 species in low numbers in 4 searched pools. The biomass was also low and the diversity index H' ranged from 1.390 to 1.737.

  Byly použity tenatové sítě a elektrolov při výzkumu limnetických biotopů. Bylo zjištěno celkem 22 druhů ryb v tocích (Odra, Lubina, Ondřejnice a Bílovka) a 4 druhy ve stojatých vodách. Ze zjištěných druhů pouze Oncorhynchus mykiss, Pseudorasbora parva a Carassius auratus nejsou pro ČR původní. V úlovcích sportovních rybářů je uváděno dalších 7 druhů. Zkoumané úseky řek byly obývány společenstvem Barbus – Chondrostoma. Největší část biomasy vytvářely nejpočetnější druhy Leuciscus cephalus, Rutilus rutilus a Barbus barbus. Celková abundance v jednotlivých lokalitách kolísala od 2 416 do 20 392 ks.ha-1 a celková biomasa od 174 do 788,8 kg.ha-1. Index druhové diverzity H´ kolísal v rozmezí 2.238 až 3.108. Ve 4 zkoumaných tůních bylo zjištěno 4-8 druhů v nízké početnosti. Rovněž biomasa tam byla velmi nízká a index druhové diverzity H´ kolísal v rozmezí 1.309 až 1.737.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0009076

   
   
Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.