Počet záznamů: 1  

Management genderových vztahů. Postavení žen a mužů v organizaci

 1. 1.
  0101656 - SOU-Z 20043128 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
  Křížková, Alena - Pavlica, K.
  Management genderových vztahů. Postavení žen a mužů v organizaci.
  [The Management of Gender Relations. The Positions of Men and Women in an Organisation.]
  Praha: Management Press, 2004. 198 s. ISBN 80-7261-117-8
  Grant CEP: GA AV ČR IAB7028201
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7028912
  Klíčová slova: gender relations in organisations and management * gender-integrated organisation * gender equality
  Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie

  Kniha představuje první český pokus o ucelené uchopení problematiky genderových vztahů v organizacích. Jejím cílem je jednak vymezení a objasnění otázek, kterými se management genderových vztahů zabývá, jednak rozvoj a stimulace genderové cilivosti a povědomí čtenářů. Zahraniční zkušenosti a již i výzkumy českého prostředí ukazují, že řešení otázek spojených s postavením, uplatněním i vzájemnými vztahy žen a mužů má pro organizace i pro společnost jako celek zásadní strategický význam. Kniha vymezuje concept genderově integrované organizace pro podniky, jejichž uspořádání a praktické fungování se odvíjí od systematického prosazování principu rovného zacházení a rovných příležitostí mužů a žen.

  This book is the first Czech attempt at a comprehensive understanding of gender relations within organisations. The book aims to clarify and describe the issues that the management of gender relations deals with, and to stimulate and advance gender awareness and sensitivity among readers. Experiences outside the Czech Republic and even studies within the country show that solutions to issues associated with the positions, functions and mutual relations of men and women are of fundamental strategic significance for the corporation and for Czech society as a whole. The book defines the concept of gender-integrated organisation in relation to companies that organise themselves and their practical operations according to the systematic application of the principle of equal treatment and equal opportunities for men and women.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0009065

   
   
Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.