Počet záznamů: 1  

Rusko-český a česko-ruský slovník neologizmů = Russko-češskij i češsko-russkij slovar´ neologizmov

 1. 1.
  0101630 - SLU-S 20043017 RIV CZ cze, rus B - Monografie kniha jako celek
  Krejčířová, Iveta - Sádlíková, Marie - Savický, Nikolaj - Šišková, Růžena - Šlaufová, Eva
  Rusko-český a česko-ruský slovník neologizmů = Russko-češskij i češsko-russkij slovar´ neologizmov.
  [Russian-Czech and Czech-Russian Dictionary of Neologisms.]
  2., podstatně doplněné a opravené vydání. - Praha: Academia, 2004. 285 s. ISBN 80-200-1246-X
  Grant CEP: GA AV ČR IAA0092002
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9092920
  Klíčová slova: linguistics * dictionary * neologisms
  Kód oboru RIV: AI - Jazykověda

  Slovník zachycuje novou slovní zásobu češtiny a ruštiny z nejrůznějších oblastí lidské činnosti, vedle slov spisovných a běžně užívaných termínů obsahuje i výrazy hovorové a nespisovné. Odráží převratné společenské změny, jimiž prochází celá oblast střední a východní Evropy. Při jeho zpracování byly využity všechny dostupné tištěné i elektronické prameny a vlastní excerpce. V druhém vydání, které připravil rozšířený autorský kolektiv, je proti prvnímu vydání (1999) heslář doplněn na dvojnásobek a zaznamenává i výrazy, které se objevily v nejnovější době. V řadě případů jsou zpřesněny ekvivalenty, je provedena jemnější sémantická analýza.

  Russian-Czech and Czech-Russian Dictionary of Neologisms records new vocabulary of Czech and Russian languages from different domains of human activities. Apart from standard vocabulary the Dictionary contains also colloquial and substandard words. Recorded vocabulary reflects the revolutionary social changes taking place in Central and Eastern Europe. In compiling the Dictionary all available printed and electronic sources were used, as well as authors´ own excerption. In the second edition prepared by an extended author team the list of lemmata is doubled as compared with the first edition (1999), recording expressions that have newly appeared in the last years. In some cases more exact equivalents were found and the semantic analysis was refined.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0009041

   
   
Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.