Počet záznamů: 1  

Implications of mate search, mate choice and divorce rate for population dynamics of sexually reproducing species

 1. 1.
  0101599 - ENTU-I 20043005 RIV DK eng J - Článek v odborném periodiku
  Berec, Luděk - Boukal S., David
  Implications of mate search, mate choice and divorce rate for population dynamics of sexually reproducing species.
  [Důsledky vyhledávání partnerů, jejich výběru a rozvodové rychlosti pro populační dynamiku pohlavně se rozmnožujících druhů.]
  Oikos. Roč. 104, - (2004), s. 122-132. ISSN 0030-1299. E-ISSN 1600-0706
  Grant CEP: GA AV ČR IAB1007201
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z5007907
  Klíčová slova: Demographic stochasticity * sex * models
  Kód oboru RIV: ED - Fyziologie
  Impakt faktor: 2.901, rok: 2004

  Through a spatially explicit, individual-based model of a sexually reproducing population, we show that there exist ecological constraints for possible (co)evolution of mate choice and pair maintenance behaviour. Our models also suggest that colonial species with active mate search strategy survive at higher divorce rates than less colonial animals that search for their mates randomly, and that long-lived species sustain at higher degrees of mate choice and lower degrees of mate fidelity compared to the short-lived ones

  Pomocí prostorově explicitního, individuálně orientovaného modelu pohlavně se rozmnožující populace jsme ukázali existenci ekologických omezení pro možnou (ko)evoluci výběru partnera a partnerské věrnosti. Model také naznačuje, že koloniální druhy s aktivní strategií vyhledávání partnera přežívají při vyšších rozvodových rychlostech ve srovnání s méně koloniálními druhy hledajícími si partnery náhodně, a že dlouhověké druhy přežívají při vyšších nárocích na svého partnera a nižším stupni partnerské věrnosti než druhy krátkověké
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0009014

   
   

Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.