Počet záznamů: 1  

Block copolymers as compatibilizers in coarsening of polymer blends: polystyrene-poly(methyl methacrylate)-poly(styrene-block-methyl methacrylate) system

 1. 1.
  0101442 - UMCH-V 20043162 RIV CZ eng J - Článek v odborném periodiku
  Holoubek, Jaroslav
  Block copolymers as compatibilizers in coarsening of polymer blends: polystyrene-poly(methyl methacrylate)-poly(styrene-block-methyl methacrylate) system.
  [Blokové kopolymery jako kompatibilizátory při hrubnutí polymerních směsí: systém polystyren - poly(methyl-methakrylát) - poly(styren-blok-methyl-methakrylát).]
  Collection of Czechoslovak Chemical Communications. Roč. 69, č. 4 (2004), s. 933-944. ISSN 0010-0765
  Grant CEP: GA ČR GA203/02/1262; GA AV ČR IAA4050305; GA AV ČR IAA1050201
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4050913
  Klíčová slova: diblock copolymers * coarsening * phase separation
  Kód oboru RIV: CD - Makromolekulární chemie
  Impakt faktor: 1.062, rok: 2004

  The time-resolved light scattering experiments have been conducted to investigate the kinetics of coarsening of phase-separated immiscible polymer blends with or without added block copolymer. The blends studied were polystyrene-poly(methyl methacrylate) mixtures with a diblock copolymer composed of the corresponding homopolymer blocks. The time evolution of the peak position qm(t,T) and the scattered intensity maximum Im(t,T) at qm have been compared with the theoretically predicted values of exponents for various time scales of phase separation at various annealing temperatures.

  Časově rozlišený experiment rozptylu světla byl proveden za účelem prozkoumání kinetik hrubnutí fázově separovaných nemísitelných polymerních směsí s a bez přidaného blokového kopolymeru. Byly studovány směsi polystyrenu s poly(methyl-methakrylátem s diblokovým kopolymerem skládajícím se z bloků příslušných homopolymerů. časový vývoj pozic píku qm(t,T) a maximum rozptýlení intenzity lm(t,T) při qm bzlz srovnány s teoreticky předpovězenými hodnotami exponentů pro různé časové škály fázové separace při různých teplotách temperování.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0008870

   
   
Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.