Počet záznamů: 1  

Imidazopyridopyrimidine base pairing motifs consisting of four hydrogen bonds: a quantum chemical study

 1. 1.
  0101415 - UMCH-V 20043135 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
  Czernek, Jiří
  Imidazopyridopyrimidine base pairing motifs consisting of four hydrogen bonds: a quantum chemical study.
  [Párový motiv imidazopyridopyrimidinových bází sestávající ze 4 vodíkových vazeb: kvantově chemická studie.]
  Chemical Physics Letters. Roč. 392, 4-6 (2004), s. 508-513. ISSN 0009-2614. E-ISSN 1873-4448
  Grant CEP: GA AV ČR KJB4050311
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4050913
  Klíčová slova: ab initio * stabilization * DNA
  Kód oboru RIV: CD - Makromolekulární chemie
  Impakt faktor: 2.438, rok: 2004

  Following a recent experimental report on the synthesis and thermal stability of imidazopyridopyrimidine-containing structures with the ability to form four hydrogen bonds, the geometries and relative stabilities of the pairs of model bases have been studied using the HF, MP2 and B3LYP approaches. The 1H NMR chemical shifts of the base pairs have been estimated by the SOS-DFPT-IGLO method and employed in the analysis of the experimental proton spectra.

  V návaznosti na nedávné experimentální údaje o syntéze a teplotní stabilitě struktur obsahujících imidazopyridopyrimidin se schopností tvořit čtyři vodíkové vazby byly studovány geometrie a relativní stability párů modelových bází pomocí HF, MP2 a B3LYP přístupů. 1H NMR chemické posuny basových párů byly odhadnuty metodou SOS-DFPT-IGLO a použity při analýze experimentálního protonového spektra.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0000058

   
   
Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.