Počet záznamů: 1  

Effect of POSS.sup.TM ./sup. functionality on morphology of thin hybrid chitosan films

 1. 1.
  0101306 - UMCH-V 20043026 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
  Bleha, Miroslav - Tishchenko, Galina - Pientka, Zbyněk - Brus, Jiří
  Effect of POSSTM functionality on morphology of thin hybrid chitosan films.
  [Vliv funkcionality POSSTM na morfologii tenkých hybridních chitosanových filmů.]
  Designed Monomers and Polymers. Roč. 7, 1/2 (2004), s. 25-43. ISSN 1385-772X. E-ISSN 1568-5551
  Grant CEP: GA ČR GA203/02/1327
  Klíčová slova: chitosan * polyhedral oligomeric silsesquioxanes * POSS
  Kód oboru RIV: CD - Makromolekulární chemie
  Impakt faktor: 0.661, rok: 2004

  Organic-inorganic hybrid films based on chitosan and hydrophilic polyhedral oligomeric silsesquioxanes were prepared by alkaline precipitation of dried blends. The interactions between chitosan and POSS derivatives have occurred through multiple noncovalent bonds, resulting in structural changes of chitosan on a nanoscale, and were responsible for change in diffusion permeability to electrolytes.

  Organicko/anorganické filmy založené na chitosanu a polyhedralních oligomerních silseskvioxanech byly připraveny alkalickým srážením suchých směsí. Interakce chitosanu s POSS deriváty prostřednictvím mnohačetných nekovalentních vazeb vedlo ke strukturním změnám v chisanu v nanometrovém měřítku a byly zodpovědné za změnu v difuzní permeabilitě pro elektrolyty.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0008740

   
   
Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.