Počet záznamů: 1  

Stability of polycation-DNA complexes: comparison of computer model and experimental data

 1. 1.
  0101286 - UMCH-V 20043006 RIV CZ eng J - Článek v odborném periodiku
  Dybal, Jiří - Huml, Karel - Kabeláč, Martin - Reschel, Tomáš - Ulbrich, Karel
  Stability of polycation-DNA complexes: comparison of computer model and experimental data.
  [Stabilita komplexů polykationt-DNA: porovnání počítačového modelu a experimentálních dat.]
  Materials Structure in Chemistry, Biology, Physics and Technology. Roč. 11, č. 1 (2004), s. 3-6. ISSN 1211-5894
  Grant CEP: GA AV ČR KSK4055109
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4050913
  Klíčová slova: polycation-DNA complexes * gene delivery * quantum mechanical calculations
  Kód oboru RIV: CC - Organická chemie

  Polycations containing primary and tertiary amino and quaternary ammonium groups formed stable complexes with DNA only in pure water. Increasing concentration of sodium chloride in the saline solution resulted in dissociation, decomposition of the polyplexes and release of incorporated DNA. Stability of the complexes decreased depending on polycation substituent as follows: primary amine > secondary amine > tertiary amine >quaternary ammonium group. Results of computer modeling of the interaction of the oligocations with a model DNA chain were in good agreement with the experimental data.

  Polykationty obsahující primární a terciární amino a kvarterní amoniové skupiny tvoří stabilní komplexy s DNA pouze v čisté vodě. S rostoucí koncentrací chloridu sodného docházelo k disociaci polyplexů a uvolnění DNA. Stabilita komplexů klesala v pořadí primární > sekundární > terciární > kvarterní amoniová skupina. Výsledky počítačového modelování interakcí oligokationtu s modelem řetězce DNA byly v dobrém souhlasu s experimentálními daty.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0008720

   
   
Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.