Počet záznamů: 1  

Hopping polaron transport in disordered organic solids

 1. 1.
  0101281 - UMCH-V 20043001 RIV DE eng J - Článek v odborném periodiku
  Fishchuk, I. I. - Kadashchuk, A. - Bässler, H. - Nešpůrek, Stanislav
  Hopping polaron transport in disordered organic solids.
  [Přeskokový polaronový transport v neuspořádaných organických látkách.]
  Physica Status Solidi C. Roč. 1, č. 1 (2004), s. 152-155. ISSN 1610-1634.
  [Conference on Hopping and Related Phenomena /10./. Miramare-Trieste, 01.09.2003-04.09.2003]
  Grant CEP: GA AV ČR IAA1050901
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4050913
  Klíčová slova: polaron * hopping transport
  Kód oboru RIV: BG - Jaderná, atomová a mol. fyzika, urychlovače

  An effective medium theory based on Marcus jump rate equation is formulated to describe nondispersive hopping polaron charge transport in a disordered organic material. The theory was found be in well agreement with relevant experiments and computer simulation data. It is shown that the Poole-Frenkel-type field dependence of mobility occurs when the energetic correlation effects have been taken into account. Our model suggests a possible test for distinguishing between polaron and polaron-free transport in disordered solids.

  Nedisperzivní přenos náboje zprostředkovaný přeskoky polaronu v neuspořádaném organickém materiálu je popsán teorií efektivního prostředí založenou na Marcusově rovnici pro rychlost přeskoků. Byl ukázán souhlas teorie a relevantních experimentálních a simulačních dat. Pool-Frenkelova závislost pohyblivosti na poli vzniká, pokud musí být vzaty v úvahu energetické korelační efekty. Model otvírá možnosti rozlišení mezi polaronovým a nepolaronovým přenosem v neuspořádaných pevných látkách.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0008716

   
   
Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.