Počet záznamů: 1  

Soaresova kritika Arriagova pojetí nekonečna

 1. 1.
  0101212 - FLU-F 20040071 RIV CZ cze, ita C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Mráz, Milan
  Soaresova kritika Arriagova pojetí nekonečna.
  [Soares' Criticism of Arriaga's Conception of the Infinite.]
  Baroko v Itálii - baroko v Čechách. Setkávání osobností, idejí a uměleckých forem. Praha: Filosofia, 2003 - (Herold, V.; Pánek, J.), s. 221-233. ISBN 80-7007-176-1.
  [Barocco in Italia, Barocco in Boemia, nomini, idee, forme d'arte a confronto. Praha (CZ), 19.04.1999-21.04.1999]
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9009908
  Klíčová slova: infinity in philosophy and theology * Jesuit order
  Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství

  Proslulý španělský teolog a filosof Rodrigo de Arriaga, působící v 17. st. po dlouhou dobu v Praze, patřil k předním stoupencům názoru o možnosti aktuálního nekonečna v oblasti stvoření. Své pojetí této problematiky vyložil na několika místech svého díla Cursus Philosophicus. Jeho výklad podrobil kritice Arriagův současník, významný portugalský teolog a filosof (stejně jako Arriaga příslušník jesuitského řádu) Franciscus Soares, působící v Coimbře a Evoře. Tuto kritiku předložil ve svém díle nazvaném rovněž Cursus Philosophicus. V první části příspěvku je podán stručný přehled vývoje názorů o nekonečnu ve filosofii a teologii od antiky až do počátku novověku. Ve druhé části jsou shrnuty základní myšlenky o nekonečnu z uvedeného Arriagova spisu.Třetí a závěrečná část příspěvku se zabývá Soaresovým pojetím nekonečna a kritikou Arriagovy koncepce této problematiky.

  The famous Spanish theologian and philosopher Rodrigo de Arriaga, who lived and worked for a long time in Prague in the 17th century, was one of the leading proponents of the conception of the possibility of topical infinity in the sphere of creation. He explained his concept of this topic or problem in some places of his work Cursus Philosophicus. His explanation underwent criticism by Arriaga's contemporary, the important Portugal theologian and philosopher Franciscus Soares, working in Coimbra and in Evora. The first part of this contribution contains a short overview of the development of views about the infinity in philosophy and theology since antiquity to the beginnings of the mod ern times. In the second part there are summarized the basic thoughts about the infinity in the mentioned Arriaga's work. The third and final part of the contribution deals with Soares' conception of the infinity and the criticism of Arriaga's conception of this problem.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0008650

   
   

Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.