Počet záznamů: 1  

Synthesis and Characterization and Structural Investigation of the First Vanadocene(IV) Carboxylic Acid Complexes Prepared fron the Vanadocene Dichloride

 1. 1.
  0101139 - UFCH-W 20040149 RIV CH eng J - Článek v odborném periodiku
  Honzíček, J. - Nachtigall, Petr - Císařová, I. - Vinklárek, J.
  Synthesis and Characterization and Structural Investigation of the First Vanadocene(IV) Carboxylic Acid Complexes Prepared fron the Vanadocene Dichloride.
  [Syntéza, charakterizace a struktura prvních vanadocenových (IV) komplexů karboxylové kyseliny připravených z dichloridu vanadocenu.]
  Journal of Organometallic Chemistry. Roč. 689, č. 7 (2004), s. 1180-1187. ISSN 0022-328X. E-ISSN 1872-8561
  Grant CEP: GA MŠk LN00A032
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4040901
  Klíčová slova: vanadocene dichloride * antitumor agent * x-ray
  Kód oboru RIV: CF - Fyzikální chemie a teoretická chemie
  Impakt faktor: 1.905, rok: 2004

  Two types of vanadocene complexes with carboxylic acids have been synthesized from the aqueous solution, Cp2V(OOCR)2 (R=H, CH3 and CF3) and Cp2V(OOC-A-COO) (A= ů and CH2), and characterized by EPR, IR, and Raman spectroscopy and X-ray diffraction analysis. Monocarboxylic and dicarboxylic acids form bidentate and chelate complexes, respectively. Both bonding types were evidenced by X-ray diffraction analysis. Structures and EPR HFC tensors were also calculated at the DFT level. Correlation between the complex structure and HFC tensor was established. HFC tensors are characteristic for the type of bond of carboxylic acid on vanadocene fragment. It is shown that the structure of complexes can be determined by the combination of theoretical method with experimental EPR spectra.

  Byly syntetizovány dva typy vanadocenových komplexů s karboxylovými skupinami z vodného roztoku Cp2 V(OOCR)2 a Cp2 V(OOC-A-COO) a byly charakterizovány EPR, IR a Ramanovou spektroskopií a rtg analýzou. Monokarboxylové a dikarboxylové kyseliny tvoří monodentalové respichelátové komplexy. Oba typy byly prokázány rtg analýzou. Struktury a EPR HFC tenzory byly též vypočítány na DFT úrovni. Byla stanovena korelace mezi strukturou komplexu a HFC tenzorem. HFC tenzory jsou charakteristické pro typ vazby karboxylové kyseliny na vanadocenovém fragmentu. Je ukázáno, že strukturu komplexů lze určit kombinací teoretického výpočtu a experimentálních EPR spekter
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0008597

   
   
Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.