Počet záznamů: 1  

Lipid Hydration: Headgroup CH Moieties Are Involved in Water Binding

 1. 1.
  0101131 - UFCH-W 20040141 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Pohle, W. - Gauger, D. R. - Bohl, M. - Mrázková, Eva - Hobza, Pavel
  Lipid Hydration: Headgroup CH Moieties Are Involved in Water Binding.
  [Hydratace lipidů: Hydrofobní CH části molekul se účastní vázání vody.]
  Biopolymers. Roč. 74, č. 1 (2004), s. 27-31. ISSN 0006-3525. E-ISSN 1097-0282
  Grant CEP: GA AV ČR IAA4040904
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4040901
  Klíčová slova: phospholipids * IR spectroscopy * hydration
  Kód oboru RIV: CF - Fyzikální chemie a teoretická chemie
  Impakt faktor: 2.863, rok: 2004

  To explore the interaction potential of phospholipids, we have studied the hydration of diacyl phosphatidylcholine (PC) and methylphosphocholine (MePC), a pertinent model compound, by ir spectroscopy. Related ab initio Hartree-Fock calculations were performed for MePC Water is considered ideal as a relevant probe molecule. Spectroscopic data for MePC reveal a strong influence of bound hydration water not only on the phosphate groups but also onto the putatively apolar CHn groups. The same could be demonstrated for deuterated dimyristoyl PC taken as a "complete" lipid molecule: both headgroup methyl and methylene moieties art gradually, but remarkably affected by hydration, as evidenced by strong wavenumber upshifts of C-H stretching vibration hands. These findings may originate in directed interactions of the CHn groups with bound water molecules, but hydration-driven conformational changes of PC headgroups could also occur.

  V rámci zkoumání interakčního potenciálu fosfolipidů jsme v infračervenou spektroskopií studovali hydrataci diacyl fosfatidylcholinu (PC) a metylfosfocholinu (MePC). Pro MePC byly provedeny příslušné ab initio Hantree-Fockovy výpočty. Voda je považována za ideální relevantní sondovací molekulu. Spektroskopická data pro MePC ukazují silný vliv na vázané hydratační vody nejen na fosfátové skupiny, nýbrž i na podle předpokladu nepolární skupiny CHn. Totéž mohlo být ukázáno pro deuterovaný dimyristoyl PC považovaný za „kompletní“ lipidovou molekulu: obě dvě hydrofilní metyl a methylenové části molekuly, jsou postupně, avšak silně ovlivňovány hydratací, což ukazuje značně zvýšená vlnová čísla pasů CH valenčních vibrací. To může být způsobeno směrovanými interakcemi CHn skupin s vázanými molekulami vody, avšak může též docházet k hydratací vyvolaným konfirmačním změnám v hydrofilních částech molekuly PC.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0008589

   
   
Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.